ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

Σπονδυλοδεσία όπως λέει και η ίδια η λέξη είναι το δέσιμο δύο ή περισσότερων σπονδύλων μεταξύ τους. Σπονδυλοδεσία: σπόνδυλος + δένω.

Η σπονδυλική στήλη, ο άξονας δηλαδή που στηρίζει το σώμα είναι έτσι φτιαγμένη ώστε και να στηρίζει τον κορμό αλλά και να έχει ελαστικότητα για να εκτελούνται οι διάφορες κινήσεις. Οι σπόνδυλοι συνδέονται μεταξύ τους με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με συνδέσμους και μικρές αρθρώσεις. Όλος αυτός ο μηχανισμός είναι σταθερός σε μία φυσιολογική σπονδυλική στήλη και ανώδυνος. Στις περιπτώσεις που διαταράσσεται αυτός ο μηχανισμός (εκφύλιση μεσοσπονδυλίων δίσκων, χαλάρωση συνδέσμων κτλ) η σπονδυλική στήλη καθίσταται ασταθής, αναπτύσσονται μικροκινήσεις της τάξεως των χιλιοστών (μικροκινήσεις πάνω από 3 χιλιοστά, στις δυναμικές ακτινογραφίες, στην κάμψη και στην έκταση δηλαδή) και από φυσιολογική και ανώδυνη καθίσταται παθολογική και επώδυνη δημιουργώντας έτσι τους πόνους της οσφυαλγίας (πόνος στη μέση), της αυχεναλγίας, ραχιαλγίας. Η σπονδυλοδεσία καταργεί αυτές τις μικροκινήσεις και έτσι η σπονδυλική στήλη γίνεται πάλι ανώδυνη και λειτουργική. Σπονδυλοδεσία επίσης διενεργείται σε περιπτώσεις σπονδυλολισθησης , σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης, σε διορθώσεις παραμορφώσεων-εκφυλίσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι η σκολίωση και η κύφωση, μετά από χειρουργεία όγκων ή φλεγμονών όπως επίσης και μετά από χειρουργεία αποσυμπίεσης νευρικών δομών της σπονδυλικής στήλης, τις γνωστές πεταλεκτομές και τρηματεκτομές. Δηλαδή μετά από χειρουργεία που καθιστούν αναγκαστικά ασταθή τη σπονδυλική στήλη και συνεπώς επώδυνη.

Πότε είναι αναγκαία και πότε όχι η σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία βοηθάει μεγάλο αριθμό ανθρώπων αρκεί να πληρούνται οι κατάλληλες προυποθέσεις. Πρέπει λοιπόν ο Ιατρός να είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης ώστε να μπορεί να διακρίνει ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι γι αυτήν τη χειρουργική τεχνική, ποιο και πόσοι σπόνδυλοι θα δεθούν και με τι τρόπο, να γνωρίζει δηλαδή τις ενδείξεις της σπονδυλοδεσίας ανά περίπτωση.

ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Πώς διενεργείται η σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία διενεργείται με κατάλληλα εμφυτεύματα ως επί το πλείστον από κράματα τιτανίου, άριστα ανεκτά από τον οργανισμό. Οι διαυχενικοί κοχλίες, οι γνωστές βίδες, οι κλωβοί τιτανίου (cages), οι ράβδοι, οι σύνδεσμοι (cross-links) είναι μερικά από τα πιο γνωστά εμφυτεύματα που χρησιμοποιεί ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης, προκειμένου να διενεργήσει τη σπονδυλοδεσία. Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο χειρουργός σταθεροποιεί αρχικά τη σπονδυλική στήλη με εμφυτεύματα ουτως ώστε να ξεκινήσει ο οργανισμός τη λειτουργία της οστεοποίησης και να συνδέσει τους σπονδύλους με οστικές γέφυρες και έτσι να καταφέρει να συνδέσει τους δύο ή περισσότερους σπονδύλους μόνιμα. Γίνεται δηλαδή μία εσωτερική ναρθικοποίηση της σπονδυλικής στήλης ώστε να «κοκκαλώσει» από μόνη της.

ΟΣΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Ποια τα είδη της (οστικής) σπονδυλοδεσίας;

Τα είδη της (οστικής) σπονδυλοδεσίας είναι δύο, η οπίσθια σπονδυλοδεσία κατά την οποία η οστεοποίηση (κοκκάλωμα-fusion) επιτυγχάνεται στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης (πέταλα-αρθρώσεις) και η πρόσθια που πολλές φορές λέγεται και διασωματική κατά την οποία η οστεοποίηση λαμβάνει χώρα μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων (διασωματικά - interbody fusion).

Σε ποια είδη διακρίνεται ως τεχνική η σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των εμφυτευμάτων μπορεί να διενεργηθεί μέσω μικρών τομών (οπών) δια του δέρματος χωρίς άνοιγμα και αποκολλήσεις μυών, οι λεγόμενες διαδερμικές σπονδυλοδεσίες. Έτσι η σπονδυλοδεσία χωρίζεται πια σε ανοιχτές και κλειστές ή διαδερμικές. Οι ανοιχτές διενεργούνται όταν πρέπει να γίνει και αποσυμπίεση νευρικού ιστού δηλαδή πεταλεκτομή η τρηματετκομή ενώ οι διαδερμικές στις περιπτώσεις που χρειάζεται μόνο σταθεροποίηση. Αυτό φυσικά έχει αρχίσει να αλλάζει με την προοδο της τεχνολογίας των εμφυτευμάτων και πλέον μπορεί να γίνει έμμεση αποσυμπίεση δηλαδή απεγκλωβισμός νευρικού ιστού με τη χρήση των κλειστών διαδερμικών συστημάτων χωρίς να υπάρχει ανάγκη «ανοίγματος» του ασθενούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Διαδερμική (κλειστή) ανάταξη σπονδυλολίσθησης Ο5-Ι1 σε ασθενή 42 ετών με οσφυοισχιαλγία ΔΕ. Άμεση ανακούφιση εξιτήριο το πρώτο 24ωρο. https://nikolaosbenardos.com/diadermikh-spondylodesia.html

Προεγχειρητικά: Σπονδυλολίσθηση πρώτου βαθμού Μετεγχειρητικά: Ανατάταξη Σπονδυλολίσθησης


Ποια τα κυριότερα εμφυτεύματα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου η σπονδυλοδεσία να πραγματοποιηθεί διαδερμικά;

Α) Διαδερμικοί διαυχενικοί κοχλίες (βίδες), ράβδοι και σύνδεσμοι (cross-links): Οι γνωστές βίδες που τοποθετούνται στους αυχένες των σπονδύλων από πολύ μικρές τομές του δέρματος (διαδερμικά) με τη βοήθεια ειδικού φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος (c-arm) που βρίσκεται στην αίθουσα του χειρουργείου, ράβδοι με τις οποίες συνδέουμε τις βίδες μεταξύ τους και εγκάρσιοι σύνδεσμοι για καλύτερη σταθεροποίηση (περιορισμό στρεβλωτικών δυνάμενων).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ

Ασθενής 77 ετών με οσφυαλγία (πόνο στη μέση) λόγω αστάθειας ΟΜΣΣ (Οσφυικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης) που αντιμετωπίστηκε με διαδερμικούς κοχλίες και ράβδους. Άμεση ανακούφιση, εξιτήριο σε 48 ώρες. https://nikolaosbenardos.com/diadermiki-spondilodesia-o5-i1.html

Περιστατικό Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας με Διαδερμικούς Κοχλίες Περιστατικό Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας με Διαδερμικούς Κοχλίες


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ασθενής 89 ετών με κάταγμα Ο1, που αντιμετωπίστηκε κλειστά, δηλαδή χωρίς ‘‘άνοιγμα’’.

Περιστατικό Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας με Κοχλίες συνδυασμό με Διαδερμική Κυφοπλαστική

Β) Εντελώς πλάγια διασωματική οσφυική σπονδυλοδεσία XLIF (extreme lateral underbody fusion): Πρόκειται για κλωβό που τοποθετείται μέσω μικρής τομής από την πλάγια περιοχή της οσφυικής χώρας μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων χωρίς να χρειάζεται να περάσει από το κανάλι της σπονδυλικής στήλης που βρίσκονται και οι νευρικές ρίζες, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης οστών και συνδέσμων αυτής, αλλά δια του ψωίτη υπό συνεχή νευροπαρακολούθηση και χρήση φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος (c-arm).

Το σύστημα νευροπαρακολούθησης
Το σύστημα νευροπαρακολούθησης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

Εικόνες από το φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα στην αίθουσα του χειρουργείου (c-arm):

Περιστατικό εντελώς Πλάγιας Διασωματικής Σπονδυλοδεσίας σε συνδυασμό με διαυχενικούς κοχλίες
Σε συνδυασμό με διαυχενικούς κοχλίες

Περιστατικό εντελώς Πλάγιας Διασωματικής Σπονδυλοδεσίας σε συνδυασμό με πλάκα σταθεροποίησης
Σε συνδυασμό με πλάκα σταθεροποίησης

Σοβαρή καθίζηση του διαστήματος μεταξύ των σπονδύλων που ανατάχθηκε με την τοποθέτηση εμφυτεύματος με την τεχνική XLIF
Σοβαρή καθίζηση του διαστήματος μεταξύ των σπονδύλων που ανατάχθηκε με την τοποθέτηση εμφυτεύματος με την τεχνική XLIF

Γ) Παρακοκκυγική, αξονική οσφυική διασωματική σπονδυλοδεσία AXIAL LIF (axial lumbar interbody fusion): Στη συγκεκριμένη τεχνική η σπονδυλοδεσία διενεργείται από μικρή τομή στα πλάγια του κόκκυγα με ειδικό κοχλία (βίδα) που σταθεροποιεί τα σώματα των κατώτερων οσφυικών σπονδύλων και η οποία δίνει τη δυνατότητα διάτασης απομάκρυνσης των σωμάτων των σπονδύλων με αποτέλεσμα να διευρύνονται τα τρήματα των σπονδύλων και να απεγκλωβίζεται το νέυρο που είναι εγκλωβισμένη, είναι η λεγόμενη έμμεση αποσυμπίεση και γίνεται στις περιπτώσεις που το τρήμα είναι στενό κατά τον επιμήκη του άξονα.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ (AXIAL LIF)

1) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ, ΜΟΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ (ΜΟΝΗ ΒΙΔΑ)

Σταθεροποίηση δύο οσφυικών σπονδύλων Ο5 Ι1

Συνδυασμός αξονικής με διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία
Συνδυασμός αξονικής με διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία

2) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ, ΔΙΠΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ (ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΑ)

Σταθεροποίηση τριών οσφυικών σπονδύλων Ο4 Ο5 Ι1 και διάνοιξη τρημάτων έμμεση αποσυμπίεση

Εικόνα από το χειρουργείο..c-arm, τοποθέτηση κοχλία
Εικόνα από το χειρουργείο..c-arm, τοποθέτηση κοχλία

Μετεγχειρητική ακτινογραφία όπου διακρίνονται ο αξονικός κοχλίας και οι διαυχενικές βίδες
Μετεγχειρητική ακτινογραφία όπου διακρίνονται ο αξονικός κοχλίας και οι διαυχενικές βίδες

Διεθνής ανακοίνωση από την ομάδα μας: https://nikolaosbenardos.com/meleti.html

Δ) Διαδερμικοί, διατρηματικοί διασωματικοί κλωβοί TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion): που τοποθετούνται από μικρές τομές του δέρματος δια του τρήματος της σπονδυλικής στήλης από τη μία πλευρά ανάμεσα στα σώματα των σπονδύλων.

Όπως προαναφέραμε κατά την σπονδυλοδεσία που διανεργείται διαδερμικά είναι εντελώς απαραίτητο το φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα c-arm και σε κάποιες από αυτές η νευροπαρακολούθηση.

Ποια τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας;

Η κλειστή διαδερμική σπονδυλοδεσία γίνεται χωρίς αποκολλήσεις μυών, από πολύ μικρές τομές του δέρματος. Γίνεται αναίμακτα με αποτέλεσμα ο χρόνος νοσηλείας να είναι μικρότερος. Ο χρόνος αποκατάστασης και επαναφοράς στη φυσιολογική ζωή είναι μικρότερος όπως μικρότερος είναι και ο κίνδυνος βλάβης νευρικών δομών δηλαδή επιπλοκών. Και η κλασσική και η διαδερμική σπονδυλοδεσία απαιτούν γενική αναισθησία με σαφώς μικρότερο χειρουργικό χρόνο αλλά και λήψη αναισθησίας στη διαδερμική σπονδυλοδεσία. Να σημειώσουμε ότι οι διαδερμικές σπονδυλοδεσίες διενεργούνται υπο ακτινοσκοπικό έλεγχο(c-arm) και κατάλληλο τραπέζι χειρουργείου.

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία - τομές του δέρματος

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία - τομές του δέρματος

Ποιος ο χρόνος νοσηλείας της διαδερμικής σπονδυλδοεσίας;

Ο χρόνος νοσηλείας της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας είναι 24 ώρες κατά μέσο όρο δηλαδή μία διανυκτέρευση.

Απαιτείται μετάγγιση κατά τη διαδερμική σπονδυλοδεσία;

Η διαδερμική σπονδυλοδεσία είναι αναίμακτη τεχνική και δεν απαιτείται μετάγγιση.

Η ομάδα μας είναι εξειδικευμένη από δεκαετίας σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές σπονδυλοδεσίας. Ξεκινώντας από την πρώτη ρομποτική διαδερμική σπονδυλοδεσία στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδυλίου δίσκου με τη μέθοδο της εντελώς πλάγιας προσπέλασης και των τεχνικών XLIF AXIAL LIF που προαναφέραμε.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Η ανοιχτή σπονδυλοδεσία χρειάζεται ή έχει αντικατασταθεί από την διαδερμική;

Η ανοιχτή σπονδυλοδεσία είναι ένα πολύτιμο και απαραίτητο βοήθημα στο έργο του χειρουργού σπονδυλικής στήλης. Στις περιπτώσεις με μεγάλη στένωση είτε κεντρική είτε πλάγια (lateral recess) είτε μεγάλη στένωση τρήματος, ο χειρουργός θα πρέπει να ανοίξει για να διενεργήσει την αποσυμπίεση του νευρικού ιστού και κατά συνέπεια θα διενεργήσει ανοιχτή σπονδυλοδεσία. Διαδερμική σπονδυλοδεσία διενεργείται στις περιπτώσεις που η σπονδυλική στήλη χρειάζεται μόνο σταθεροποίηση ή στις περιπτώσεις που απεγκλωβισμός νευρικού ιστού μπορεί να πραγματοποιηθεί έμμεσα με τεχνικές και συστήματα διαδερμικής σπονδυλοδεσίας όπως προαναφέραμε στα παραδείγματά μας.

Μπορεί να σκύβει ο ασθενής μετά τη σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία είτε ανοικτή είτε διαδερμική (κλειστή) καταργεί ένα πολύ μικρό ποσοστό κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης (ολόκληρη η σπονδυλική στήλη συνολικά έχει εύρος κίνησης περίπου 33 μοίρες κατά τον προσθιοπίσθιο άξονα). Στην ουσία η σπονδυλοδεσία καταργεί την παθολογική κίνηση της επώδυνης ασταθούς σπονδυλικής στήλης μετατρέποντάς την σε σταθερή και ανώδυνη. Σημειωτέον ότι η κάμψη του κορμού διενεργείται από την κατ’ ισχίον άρθρωση (από τα ισχία μας). Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία μπορούν να σκύβουν κανονικά και πολλές φορές σκύβουν πιο πολύ από πριν διότι δεν πονάνε πια.

Παραθέτουμε βιντεοσκοπημένα περιστατικά μας μετά από μικρές και μεγάλες σπονδυλοδεσίες ανοικτές ή κλειστές που πραγματοποιούν πλήρη κάμψη κορμού.https://nikolaosbenardos.com/pliris-kampsi-kormou-meta-apo-spondilodesia.html

Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος γιατρός για να πραγματοποιήσει σπονδυλοδεσία, o ορθοπαιδικός ή ο νευροχειρουργός;

Δεν υπάρχει διαφορά αρκεί είτε ο ορθοπαιδικός είτε ο νευροχειρουργός να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης και στις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές σπονδυλοδεσίας.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της σπονδυλοδεσίας;

Όπως στις πιο πολλές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης που ως χειρουργικές πράξεις έχουν τις επιπλοκές τους:
1) Λοίμωξη
2) Τραυματισμός νευρικού ιστού
3) Επιδείνωση των συμπτωμάτων
4) Παράλυση
5) ακόμα και θάνατος

Η σπονδυλοδεσία λοιπόν, δηλαδή το " δέσιμο", η σταθεροποίηση, δυο ή περισσοτέρων σπονδύλων μεταξύ τους που πραγματοποιείται με διαυχενικούς κοχλίες ( βίδες) σε συνδυασμό με διασωματικούς κλωβούς (plif, tlif κλπ.) κατά περίπτωση (κυρίως στην οσφυϊκή μοίρα ) είναι μια τεχνική που σκοπό της έχει να καταργήσει την παθολογική κινητικότητα της εκφυλισμένης σπονδυλικής στήλης που προκαλεί επώδυνη αστάθεια αυτής με αποτέλεσμα την γνωστή οσφυαλγία στην συγκεκριμένη μοίρα αυτής ( οσφυϊκή ) στην οποία και αναφερόμαστε κυρίως στο παραπάνω άρθρο. Είναι δηλ. μια τεχνική που σκοπό της έχει να επαναφέρει τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης και να σταματήσει ο πόνος. Όπως κάθε χειρουργική τεχνική, έχει και η σπονδυλοδεσία τις ενδείξεις της Έτσι ένας εκπαιδευμένος χειρουργός με την κατάλληλη εμπειρία είναι ικανός χρησιμοποιώντας την σπονδυλοδεσία να δώσει λύσεις εκεί όπου απαιτείται. Η σπονδυλοδεσία μπορεί να διενεργηθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ενδείξεις και την εκπαίδευση του χειρουργού έτσι έχουμε την κλασική ανοιχτή σπονδυλοδεσία και την διαδερμική αναίμακτη σπονδυλοδεσία, μεγάλο βοήθημα στην διενέργεια της σπονδυλοδεσίας είναι το φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα ( C-ARM) το οποίο μεταφέρεται μέσα στο χειρουργείο και βοηθά τον χειρουργό στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων(κοχλίες, κλωβοί κλπ.) Τέλος μπορούμε να πούμε ότι ο κατάλληλος ιατρός για να διενεργήσει αυτήν δηλ. την σπονδυλοδεσία είναι είτε ορθοπαιδικός είτε νευροχειρουργός που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και γενικότερα της επιστήμης, στον τομέα της σπονδυλοδεσίας έχει καταστήσει τα χειρουργεία αυτά της σπονδυλικής στήλης ασφαλέστερα ταχύτερα με μικρότερη νοσηλεία γρηγορότερη αποκατάσταση και με καλύτερο αποτέλεσμα .Οι μικρότερες τομές ειδικά στις διαδερμικές σπονδυλοδεσίας και οι μικρότερες κακώσεις των ιστών προσφέρουν μικρότερη ταλαιπωρία στον ασθενή και στην σπονδυλική στήλη αυτού.

Ειδική μνεία θα κάνουμε για μια σχετικά νέα τεχνική ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής σπονδυλοδεσίας, αναίμακτης, δηλ. που δεν χρειάζεται μετάγγιση, (διότι υπάρχει μηδαμινή απώλεια αίματος) και μέσω της οποίας εκτός από σταθεροποίηση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης μπορεί να επιτευχθεί και αποσυμπίεση αυτής ταυτόχρονα και έτσι να θεραπεύσουμε και την αστάθεια που προκαλεί οσφυαλγία (πόνος στην μέση) αλλά και την πίεση του νευρικού ιστού (ρίζας) που προκαλεί ισχιαλγία ή μηραλγία (πόνος στο πόδι δηλ. το κάτω άκρο στην οπίσθια επιφάνεια αυτού ή στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού αντίστοιχα δηλ. ισχιαλγία ή μηραλγία) ή ακόμα και παράλυση, και όλα αυτά από τομή της τάξης 3-5 εκατοστών. Η τεχνική αυτή λέγεται mas-tlif (maximum access surgery trasforaminal lumbar interbody fusion - μέγιστης πρόσβασης χειρουργική διατρηματική οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία) και την χρησιμοποιεί η ομάδα μας στις ανάλογες περιπτώσεις (κυρίως πλάγια στενώση οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, με ή χωρίς δισκοκήλη, στένωση τρήματος κλπ.). Η τεχνική mas-tlif στηρίζεται στο ειδικό αυτόματο άγκιστρο με δικό του φωτισμό που προσαρμόζεται επάνω στους διαυχενικούς κοχλίες (βίδες) και δημιουργεί τον απαιτούμενο χώρο ώστε να διενεργηθεί και η σπονδυλοδεσία αλλά και η αποσυμπίεση όπου αυτό απαιτείται. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και επιστήμης έχει κάνει ευκολότερο και ασφαλέστερο το έργο του χειρουργού που χειρουργεί την σπονδυλική στήλη.
Θα πρέπει να γίνει επίσης μια επισήμανση στην εξέλιξη των βοηθημάτων ,εργαλείων και γενικότερα χειρουργικών τεχνικών στα τελευταία χρόνια στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης ,που έχουν καταστήσει τις επεμβάσεις αυτές ευκολότερες, με μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερη έως καθόλου απώλεια αίματος δηλ. αναίμακτες - χωρίς μετάγγιση, μικρότερο έως καθόλου χρόνο νοσηλείας (ενδοσκοπική χειρουργική, Δισκοπλαστική - έγχυση ενδοδισκικού τζελ)και ταχύτερη αποκατάσταση.

Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα c-arm:
Είναι αναμφίβολα ένα από τα σπουδαιότερα βοηθήματα της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης. Με τη βοήθεια του μπορούμε διεγχειρητικά να βλέπουμε ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης και στις τρεις περιοχές αυτής δηλ. οσφυϊκή μοίρα (μέση) αυχενική μοίρα (αυχένας - σβέρκος) και θωρακική μοίρα (ράχη - πλάτη). Είναι πολύ χρήσιμο στις επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας και εντελώς απαραίτητο στις διαδερμικές τεχνικές όπως: διαδερμικές σπονδυλοδεσίες, ενδοσκοπική χειρουργική, κυφοπλαστική, Δισκοπλαστική κλπ. Μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι το c-arm άλλαξε την χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.
Διαυχενικοί κοχλίες (βίδες)
Η σπονδυλοδεσία έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να λύσουν μεγάλα προβλήματα σπονδυλικής στήλης, οι Διαυχενικοί κοχλίες λοιπόν όπως και οι διασωματικοί κλωβοί καθώς και οι ράβδοι έχουν καταστήσει την διενέργεια και επίτευξη της οστικής σπονδυλοδεσίας ευκολότερη στα χέρια του εκπαιδευμένου χειρουργού.

Διαδερμικά συστήματα σπονδυλοδεσίας Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα σπονδυλοδεσίας που επιτρέπουν από μικρές τομές του δέματος την τοποθέτηση διαυχενικών κοχλίων, διασωματικών κλωβών, ράβδων κλπ., με λιγότερες κακώσεις, μικρότερο χρόνο νοσηλείας ,αναίμακτα τις περισσότερες φορές σ' αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, της σπονδυλοδεσίας.
Να αναφέρουμε επίσης και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνική σπονδυλοδεσίας και αποσυμπίεσης ταυτόχρονα (ιδιαίτερα για περιπτώσεις πλάγιας στένωσης οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης στήλης) η οποία διενεργείται αναίμακτα δηλ. χωρίς μετάγγιση αίματος με μια μόνο διανυκτέρευση κατά κανόνα. Η τεχνική αυτή διενεργείται από μικρή τομή της τάξης των 3-5 εκατοστών πλαγίως της μέσης γραμμής της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης χωρίς μεγάλες αποκολλήσεις - καταστροφές μύων και οστών της περιοχής Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο το επόμενο πρώι και κινητοποιείται άμεσα Η τεχνική αυτή ονομάζεται μεγίστης χειρουργικής προσβασιμότητας διατρηματική οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία (MAS-TLIF:maximum access surgery transforaminal lumbar interbody fusion).

Ενδεικτικά ενημερωτικό animation video

τεχνικής mas-tlif

Aναίμακτη σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση με την τεχνική MAS-TLIF


Ενδεικτικά περιστατικά ομάδας μας


Ασθενής Τ.Ε. 74 ετών με οσφυοϊσχιαλγία (ΑΡ), διαλ. χωλότητα

Πριν την επέμβαση (08/03/2021)


24 ώρες μετά - Εξιτήριο (09/03/2021)
Ασθενής S.N. 59 ετών με οσφυαλγία (ΔΕ)


Πριν την επέμβαση(16/01/2023)24 ώρες μετά - Εξιτήριο (17/01/2023)3 εβδομάδες μετά
_________________________________________________________________________________________________________________________

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε και κάποιες καινοτόμες τεχνικές οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο βοήθημα στα χέρια του ιατρού(κατά κανόνα ορθοπαιδικού ή νευροχειρουργού) ο οποίος ασχολείται με την θεραπεία των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, η εφαρμογή των οποίων (τεχνικών) βοηθούν στην αποφυγή ενός χειρουργείου σπονδυλοδεσίας και πάντα αναφερόμαστε στις σπονδυλοδεσίες οι οποίες δεν έχουν απόλυτη ένδειξη να διενεργηθούν αλλά ο λόγος της διενέργειά τους είναι κυρίως οι υποχρεωτικές - αναγκαστικές ιατρογενείς κακώσεις - καταστροφές δομών ( κυρίως στηρικτικών) της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες (επιβεβλημένες) κακώσεις, γίνονται κατά την προσπάθεια του χειρουργού να αντιμετωπίσει την παθολογία που προκαλεί το συγκεκριμένο πρόβλημα στον ασθενή και να απαλλάξει τον ασθενή από τις δυσάρεστες καταστάσεις - συμπτώματα όπως πχ οσφυοϊσχιαλγία αυχενοβραχιόνιο πόνο κλπ., και οι οποίες (κακώσεις) επιφέρουν - δημιουργούν κυρίως αστάθεια της σπονδυλικής στήλης σε βαθμό που να πρέπει να αντιμετωπιστεί με σπονδυλοδεσία.

Θα αναφέρουμε πρώτα την έγχυση της ενδοδισκικής γέλης (gel) absolute gel.

Επίσης θα αναφέρουμε την χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδοδισκικά.
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.