Μαρτυρίες Ασθενών


Ασθενής: Μ.Μ., 68 ετών με παραπάρεση (αρχόμενη παράλυση) Drop Foot άμφω (ΔΕ>ΑΡ)

Πριν την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5Άμεσα μετεγχειρητικά - την ίδια ημέραΜία μέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O56 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O53 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5Ασθενής Μ.Μ. 9 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Θ.Γ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής Θ.Γ. 1 εβδομάδα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ))Ασθενής Θ.Γ. 3 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής: Δ.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής Δ.Μ. 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής: Κ.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Κ.Σ. πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)


Ασθενής Κ.Σ. 1 ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)


Ασθενής Κ.Σ. 7 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής: Α.Ε., 52 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΑΡ) και πτώση άκρου ποδός

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (discogel) (ΑΡ)

Ο ασθενής 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής: Θ.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Θ.Σ. πριν την Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής Θ.Σ. 30' μετά την Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής Ν.Β. 45 ετών
1 ώρα μετά την Δισκοπλαστική Α4-Α5,Α5-Α6,Α6-Α7 και 2 χρόνια μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5


Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Μ.Π. 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6 και 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Κ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)

Ασθενής Κ.Ε. 2 ώρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ), 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ), 8 ημέρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ) και 2 μήνες μετά την επέμβασηΑσθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α6-Α7

Ασθενής Γ.Π. 1 ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής Γ.Π. 3 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Π. 4 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Σ.Β.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Ασθενής Σ.Β. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)


Ασθενής Σ.Β. 2 έτη μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)


Ασθενής: A.E.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5 - Α6

Ασθενής A.E. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5 - Α6Ασθενής: Β.Ε. 71 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΔΕ) από κήλη Ο4-Ο5 πλάγια και πτώση άκρου ποδός
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ο ασθενής πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)
Ο ασθενής 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)Ο ασθενής 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)Ο ασθενής 3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)Ο ασθενής ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)Ασθενής: Β.Μ., 75 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΑΡ) και πτώση ποδός
Επέμβαση: Δισκοπλαστική με Κλασική και Διατρηματική προσπέλαση Ο4-Ο5(discogel)(ΑΡ)(09/11/2020)

Η ασθενής 2 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική με Κλασική και Διατρηματική προσπέλαση Ο4-Ο5 (discogel) (ΑΡ)Ασθενής: Ρ.Δ., 69 ετών με οσφυοϊσχιαλγία(ΑΡ) και Dropfoot
Επέμβαση: Δισκοπλαστική με Κλασική και Διατρηματική προσπέλαση Ο4-Ο5(discogel)(ΑΡ)(03/01/2020)

Η ασθενής 7 μήνες μετά την Δισκοπλαστική με Κλασική και Διατρηματική προσπέλαση Ο4-Ο5 (discogel) (ΑΡ)9. Ασθενής: Κ.Σ., 40 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΔΕ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6, Α6-Α7 (14.03.2018)

Ο ασθενής Κ.Σ. 3 χρόνια μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6, Α6-Α7
Ασθενής: Κ.Λ., 60 ετών με οσφυοϊσχιαλγία(ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5(ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)(18.01.2021)

Η ασθενής 6 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ) (discogel)
Ασθενής Λ.Σ. 82 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο2-Ο3 (ΑΡ) (12/09/2022)

Ο ασθενής 7 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική Ο2-Ο3 (ΑΡ)
Ασθενής Κ.Β. 50 ετών με οσφυοϊσχιαλγία δεξιά
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5,Ο5-Ι1 (ΔΕ) (18/12/2019)

Ο ασθενής 2,5 χρόνια μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5,Ο5-Ι1 (ΔΕ)

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • Αφαίρεση μεγάλης δισκοκήλης (με συμφήσεις μετά από 2 υποτροπές μικροδισκεκτομής) με ενδοσκοπική χειρουργική (δισκεκτομή) με τοπική αναισθησία περισσότερα
 • Καινοτομία (29/1/18): και στην Ελλάδα Διαδερμική - Αναίμακτη Ελαστοπλαστική-Κυφοπλαστική
  • ελαστοπλαστική
  • Αναίμακτη χειρουργική τεχνική Θεραπείας, οστεοπορωτικών κατά κύριο λόγο, καταγμάτων σπονδύλων, από Αμερική, με χρήση εμφυτεύσιμης βιοσυμβατής σιλικόνης (ελαστομερούς) - Ελαστικότητα σπονδύλου περισσότερα
 • Ελαστοπλαστική-Σπονδυλοπλαστική Θ12
 • ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (discogel) ΟΣΦΥΟΣ
  • (ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ) - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΔΙΣΚΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΣΚΙΚΟ GEL ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΣΗ περισσότερα
 • Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική Εξιτήριο σε 24 ώρες
  • Διαδερμική Κυφοπλαστική σε κάταγμα Ο2
  • Άμεση αποκατάσταση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης περισσότερα
 • Διπλή Αναίμακτη Διαδερμική Σπονδυλοδεσία
  • Διπλή Διαδερμική Σπονδυλοδεσία
  • Διαδερμική παρακοκκυγική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο1-Ο2 περισσότερα
 • ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (discogel) ΑΥΧΕΝΑ
  • Ενδοδισκικό gel για θεραπεία παθήσεων αυχένα με τοπική αναισθησία αυθημερόν εξιτήριο περισσότερα

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.