Μαρτυρίες Ασθενών


Μ.Μ. Ασθενής με παραπάρεση (παράλυση) Drop Foot άμφω (ΔΕ>ΑΡ) πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Άμεσα μετεγχειρητικά - την ίδια ημέραΜία μέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)

6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Ασθενής Μ.Μ. 9 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Θ.Γ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής Θ.Γ. 1 εβδομάδα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ))Ασθενής Θ.Γ. 3 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ)Ασθενής: Δ.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

Ασθενής Δ.Μ. 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΔΕ) (Hernia Hunting)Ασθενής: Κ.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

Ασθενής Κ.Σ. πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)


Ασθενής Κ.Σ. 1 ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)Ασθενής Κ.Σ. 7 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)Ασθενής: Α.Ε., 52 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΑΡ) και πτώση άκρου ποδός

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (discogel) (ΑΡ) (Hernia Hunting)

Ο ασθενής 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ) (Hernia Hunting)Ασθενής: Θ.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Θ.Σ. πριν την Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής Θ.Σ. 30' μετά την Διατρηματική και Κεντρική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΑΡ), Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Π.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Π.Μ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Β.Φ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Β.Φ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1Ασθενής: Κ.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Μ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής: Α.Β.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Α.Β. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Γ.Π. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Μ.Π. 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6 και 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Τ.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5

Ασθενής Τ.Χ. 7 εβδομάδες μετά την Διατρηματική ΔισκοπλαστικήΑσθενής: Λ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Λ.Ε. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Κ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)

Ασθενής Κ.Ε. 2 ώρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ), 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ), 8 ημέρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ) και 2 μήνες μετά την επέμβασηΑσθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α6-Α7

Ασθενής Γ.Π. 1 ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής Γ.Π. 3 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής: Δ.Ι.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Δ.Ι. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1Ασθενής: Β.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Β.Μ. 7 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6Ασθενής: Τ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Τ.Π. 3,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7Ασθενής: Σ.Ι.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)

Ασθενής Σ.Ι. 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)


Ασθενής Σ.Ι. 14 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting) (09.11.2017)Ασθενής: Β.Ν.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Β.Ν. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής: Α.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Α.Σ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Π. 4 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: A.Κ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Α.Κ. 5 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6Ασθενής: Κ.Β.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Β. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Π.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Π.Χ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Σ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Σ.Ε. 11 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Χ. 2 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής Μ.Χ. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής: Π.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής Π.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Π.Μ. μία ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)Ασθενής Π.Μ. μία ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)Ασθενής: Β.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΑΡ) και Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Β.Σ. μία εβδομάδα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΑΡ) και Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΔΕ)Ασθενής: Σ.Β.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Ασθενής Σ.Β. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)


Ασθενής Σ.Β. 2 έτη μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)


Ασθενής: K.M.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής K.M. μία ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Ξ.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Ξ.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Ξ.Μ. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7
Ασθενής: A.E.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5 - Α6

Ασθενής A.E. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5 - Α6Ασθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Γ.Π. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής T.A. Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (Hernia Hunting) σε ασθενή με παράλυση (Drop foot αριστερά) και έντονη ισχιαλγία (ΑΡ)

Ασθενής με πτώση άκρου ποδός και οξεία ισχιαλγία αριστερά λόγω υποτροπής μετά από 2 χειρουργεία δισκεκτομής αλλαχού (σε άλλο νοσοκομείο), ο οποίος αντιμετωπίστηκε με διατρηματική δισκοπλαστική (hernia hunting)

Εικόνα του ασθενούς πριν τη Διατρηματική Δισκοπλαστική O4-O5 (ΑΡ), μισή ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ) (Hernia hunting) & την πρώτη ημέρα μετεγχειρητικά (το επόμενο πρωί)
Τ.Ε. Ασθενής δύο χρόνια μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4,Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)


Π.Χ. Ασθενής τρία χρόνια μετά την Δισκοπλαστική Αυχένος
Α4-Α5,Α5-Α6,Α6-Α7
Ασθενής: Β.Ε. 71 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΔΕ) από κήλη Ο4-Ο5 πλάγια και πτώση άκρου ποδός
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

Ο ασθενής πριν και μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)


Ο ασθενής ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)
Κ.Α. Ασθενής με οσφυοισχιαλγία (ΔΕ), υποβλήθηκε σε Δισκοπλαστική πριν από 4,5 χρόνια

Π.Ε. Ασθενής με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο άμφω, ιλίγγους και έντονη κεφαλαλγία,
έξι εβδομάδες μετά από τριπλή Δισκοπλαστική (Α4-Α5,Α5-Α6,Α6-Α7).


Δείτε περισσότερα Videos με μαρτυρίες ασθενών:

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Β...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Γ...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Δ...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Ε...

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 • ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (8/2/18) ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (EndoLIF)
  • Ενδοσκοπικά Υποβοηθούμενη Σπονδυλοδεσία (EndoLIF) O4-O5
  • Εξιτήριο σε 2 ώρες.
   Άμεση αποκατάσταση ασθενούς.
   Επέμβαση με τοπική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία (μέθη). περισσότερα
 • Πρωτοπορία στην Ελλάδα Διαδερμική - αναίμακτη Ελαστοπλαστική
  • ελαστοπλαστική
  • Θεραπεία οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδύλων με εμφυτεύσιμη βιοσυμβατή σιλικόνη - Διατήρηση ελαστικότητας σπονδύλου περισσότερα
 • Ιδιαίτερης δυσκολίας περιστατικά
  • ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ περισσότερα
 • Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική Εξιτήριο σε 24 ώρες
  • Διαδερμική Κυφοπλαστική σε κάταγμα Ο2
  • Άμεση αποκατάσταση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης περισσότερα
 • Διπλή Αναίμακτη Διαδερμική Σπονδυλοδεσία
  • Διπλή Διαδερμική Σπονδυλοδεσία
  • Διαδερμική παρακοκκυγική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο1-Ο2 περισσότερα
 • ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (discogel) ΑΥΧΕΝΑ
  • ΕΝΔΟΔΙΣΚΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ περισσότερα
 • ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (discogel) ΟΣΦΥΟΣ
  • (ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ) - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΔΙΣΚΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΣΚΙΚΟ GEL ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΣΗ περισσότερα
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.