1. Τί είναι η ελαστοπλαστική - κυφοπλαστική;
Είναι η νέα μέθοδος θεραπείας οστεοπορωτικών καταγμάτων με εμφυτεύσιμη σιλικόνη αντί του τσιμέντου που χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα.

2. Γιατί λέγεται ελαστοπλαστική;
Λέγεται ελαστοπλαστική διότι με το νέο υλικό επιτυγχάνεται μια ανάπλαση του σπονδύλου σε πιο ελαστική μορφή απ' ότι γινόταν με το σκληρό τσιμέντο της παλιάς κλασικής κυφοπλαστικής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο σπόνδυλος να γίνεται πάλι ανθεκτικός ισχυρός αλλά ταυτόχρονα και ελαστικός όπως πριν υποστεί το κάταγμα. Το πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι προστατεύονται έτσι οι γειτονικοί σπόνδυλοι από την εμφάνιση νέων καταγμάτων διότι ο νέος αναπλασμένος σπόνδυλος είναι πάλι ελαστικός όπως πριν και μπορεί να απορροφά δυνάμεις οι οποίες με το σκληρό τσιμέντο της κλασικής παλαιάς κυφοπλαστικής διοχετεύονταν στους γειτονικούς επίσης οστεοπορωτικούς σπονδύλους και συνήθως επέφεραν νέα κατάγματα και σε αυτούς.

3. Πως διενεργείται η ελαστοπλαστική;
Η ελαστοπλαστική είναι μια μικροεπεμβατική τεχνική σπονδυλικής στήλης (MISS). Διενεργείται στην αίθουσα του χειρουργείου υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση (c-arm) διαδερμικά από μικρή τομή του δέρματος της τάξης του μισού με ενός εκατοστού.

4. Με τι αναισθησία διενεργείται η ελαστοπλαστική;
Η ελαστοπλαστικη διενεργείται με τοπική αναισθησία και μέθη ή και με γενική αναισθησία ανάλογα τον ασθενή και τον αριθμό των σπονδύλων που χρίζουν ελαστοπλαστική.

5. Πότε παίρνει εξιτήριο ο ασθενής που έχει υποβληθεί στην ελαστοπλαστική;
Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο το πρώτο 24ωρο.

6. Ποια άλλα πλεονεκτήματα έχει η ελαστοπλαστική έναντι της κυφοπλαστικής με τσιμέντο;
Το μεγάλο επίσης πλεονέκτημα είναι ότι το τσιμέντο λόγω της εξώθερμης αντίδρασης που προκαλούσε, κατέστρεφε οπτικά κύτταρα (οστεοβλάστες) και δημιουργούσε μια ψευδο μεμβράνη γύρω του με αποτέλεσμα να μην γινόταν καλή ενσωμάτωση "καλό δέσιμο" με τον σπόνδυλο. Ενώ η σιλικονούχος απόλυτα βιοσυμβατή ένωση επιτρέπει αυτή την ενσωμάτωση, εξ' ου και ο όρος ελαστοπλαστική, δηλαδή ανάπλαση σε φυσιολογική ελαστική μορφή.

7. Είναι πιο ασφαλής η ελαστοπλαστική από την κυφοπλαστική;
Ναι εργασίες έχουν δείξει ότι στις λίγες περιπτώσεις που υπάρχει διαρροή του υλικού στη μεν κυφοπλαστική το τσιμέντο δημιουργούσε πίεση στον νευρικό ιστό ενώ η σιλικονούχος ρητίνη από καουτσούκ της ελαστοπλαστικής όχι.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.