Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 (πρώτη ρομποτική διαδερμική σπονδυλοδεσία στην Ελλάδα) είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της MISS (Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης) στην Ελλάδα, της ενδοσκοπικής δισκεκτομής (2009 1η ενδοσκοπική δισκεκτομή ομάδος Μπενάρδος - MISS) και με την Δισκοπλαστική (discogel) την αποφυγή χειρουργείου στις περισσότερες των περιπτώσεων


1. Ποια είδη επέμβασης στη μέση υπάρχουν;
Οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι η αποσυμπίεση και η σταθεροποίηση.

2. Τι σημαίνει επέμβαση αποσυμπίεσης;
Επέμβαση αποσυμπίεσης σημαίνει τον απεγκλωβισμό του νευρικού ιστού (νεύρο ή νωτιαίος μυελός), την απελευθέρωση από κάτι που το πιέζει πχ χαλασμένο τμήμα μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλη), κόκαλο (πέταλο σπονδύλου), σύνδεσμο (ωχρός σύνδεσμος) ώστε να αρθεί το αίτιο του πόνου στο πόδι, δηλαδή της ισχιαλγίας ή και κάποια επερχόμενη παράλυση.

3. Τί σημαίνει επέμβαση σταθεροποίησης (σπονδυλοδεσία);
Επέμβαση σπονδυλοδεσίας σημαίνει την ένωση μεταξύ τους δύο ή περισσότερων σπονδύλων οι οποίοι έχουν αναπτύξει επώδυνη παθολογική κίνηση και πονάνε, έχουν δηλαδή αναπτύξει αστάθεια και εμφανίζουν οσφυαλγία (πόνο στη μέση).

4. Ποιες επεμβάσεις αποσυμπίεσης υπάρχουν στη μέση;
α) Η δισκεκτομή
β) Η πεταλεκτομή
γ) Η τρηματεκτομή

5. Ποια είναι τα είδη της δισκεκτομής;
α) Η κλασική ανοιχτή δισκεκτομή
β) Η μικροδισκεκτομή
γ) Η ενδοσκοπική δισκεκτομή

6. Πότε εφαρμόζεται η δισκεκτομή και πότε η πεταλεκτομή;
Η δισκεκτομή εφαρμόζεται όταν έχουμε κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, δηλαδή δισκοκήλη, ενώ η πεταλεκτομή όταν ο νευρικός ιστός πιέζεται από το πέταλο του σπονδύλου.

7. Μπορεί να χρειαστεί σε ένα χειρουργείο στη μέση και δισκεκτομή και πεταλεκτομή;
Βεβαίως πολλές φορές η στένωση του νευρικού ιστού προέρχεται και από δισκοκήλη και από στένωση πετάλου οπότε πρέπει να διενεργηθεί και δισκεκτομή και πεταλεκτομή ταυτοχρόνως.

8. Πότε γίνεται σπονδυλοδεσία στη μέση;
Σπονδυλοδεσία στη μέση διενεργείται όταν υπάρχει επώδυνη αστάθεια που εκδηλώνεται με πόνο στη μέση (οσφυαλγία).

9. Ποιες καταστάσεις στη μέση απαιτούν σπονδυλοδεσία;
α) Χαλασμένος εκφυλισμένος επώδυνος μεσοσπονδύλιος δίσκος
β) Κάταγμα σπονδυλικής στήλης ασταθές
γ) Επώδυνη αστάθεια
δ) Σκολίωση
ε) Μετά από χειρουργεία αποσυμπίεσης που δημιουργείται αστάθεια (ιατρογενής αστάθεια)
στ) Σπονδυλολίσθηση επώδυνη δηλαδή που παρουσιάζει οσφυαλγία (πόνο στη μέση)

10. Ποια είναι τα είδη της σπονδυλοδεσίας στη μέση;
α) Κλασική σπονδυλοδεσία ανοιχτή
β) Διαδερμική σπονδυλοδεσία αναίμακτη (εντελώς πλάγια X-LIF, παρακοκκυγική AXIA-LIF, διατρηματική σπονδυλοδεσία MAS-TLIF, διαδερμικές βίδες, τεχνικές τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια)

Nα αναφέρουμε και ενδεικτικά στο άρθρο αυτό : Χειρουργείο στη μέση και ερωτήσεις και καινοτόμες τεχνικές , κάποιες καινοτόμες επεμβατικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στους μεσοσπονδυλίους δίσκους και των 3 μοιρών της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή (στην περίπτωσή μας: άρθρο: χειρουργείο στη μέση και ερωτήσεις και καινοτόμες τεχνικές, αναφερόμεθα στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών στους μεσοσπονδυλίους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας), οι οποίες (τεχνικές) δεν είναι κανονικά χειρουργεία (όπως για παράδειγμα είναι ένα χειρουργείο δισκεκτομής κλπ.) το επιτυχές αποτέλεσμά των όμως (των καινοτόμων τεχνικών αυτών) είναι ισοδύναμο με το επιτυχές αποτέλεσμα ενός χειρουργείου (κατά κύριο λόγο χειρουργείου δισκεκτομής).
Ασφαλώς επειδή το άρθρο αυτό αναφέρεται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (μέση) οι τεχνικές που περιγράφουμε παρακάτω αφορούν την διενέργειά των στους μεσοσπονδυλίους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης δηλαδή στην (μέση).

Θα αναφέρουμε πρώτα την έγχυση της ενδοδισκικής γέλης(gel) absolute gel.

Επίσης θα αναφέρουμε την χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδοδισκικά.
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.