Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της MISS (Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης) στην Ελλάδα και με την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) την αποφυγή χειρουργείου στις περισσότερες των περιπτώσεων


1. H ενδοσκοπική δισκεκτομή σε ποιες περιοχές της σπονδυλικής στήλης εφαρμόζεται;
Η ενδοσκοπική δισκεκτομή ή διαδερμική δισκεκτομή εφαρμόζεται και στις τρεις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή στον αυχένα, στο θώρακα και στη μέση.

2. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές;
Βεβαίως μπορεί να συνδυαστεί με τρηματεκτομή και με θερμική δακτυλιοπλαστική για ανακούφιση από τον πόνο της οσφυαλγίας (πόνο στη μέση).

3. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή με τί αναισθησία πραγματοποιείται;
Ως επί το πλείστον πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μέθη για προστασία του νευρικού ιστού.

4. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι μία μόνο τεχνική;
Όχι η διαδερμική ενδοσκοπική δισκεκτομή ανάλογα τον τρόπο εισόδου του ενδοσκοπίου έχει παραλλαγές της μεθόδου πχ διατρηματική (trasforaminal), με ή χωρίς τρηματεκτομή, διαπεταλιακή (interlaminar), πρόσθια αυχενική, οπίσθια αυχενική κλπ..

5. Γιατί η ενδοσκοπική δισκεκτομή λέγεται και διαδερμική;
Η ενδοσκοπική δισκεκτομή ονομάζεται και διαδερμική διότι πραγματοποιείται από μικρή οπή του δέρματος, χωρίς αποκολλήσεις μυών, γίνεται διά του δέρματος και δια των μυών.

6. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή πόσα χρόνια εφαρμόζεται στην Ελλάδα;
Η ομάδα μας η οποία και πρωτοστάτησε στην καθιέρωση της ενδοσκοπικής δισκεκτομής την εφαρμόζει από το 2008.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.