Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της MISS (Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης) στην Ελλάδα και με την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) την αποφυγή χειρουργείου στις περισσότερες των περιπτώσεων1. Δισκεκτομή τί είναι;
Είναι η εκτομή (βγάλσιμο) της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.

2. Οσφυϊκή δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (δισκεκτομή στη μέση).

3. Θωρακική δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ράχη).

4. Αυχενική δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

5. Ποιές τεχνικές χρησιμοποιούνται στην οσφυϊκή δισκεκτομή (δισκεκτομή στή μέση);
α) Ανοιχτή κλασική δισκεκτομή
β) Δισκεκτομή σε συνδυασμό με πεταλεκτομή
γ) Μικροδισκεκτομή
δ) Ενδοσκοπική δισκεκτομή
ε) Διατρηματική δισκοπλαστική (discogel) ως συρρίκνωση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, δηλαδή έμμεσης δισκεκτομής τρόπον τινά.

6. Οσφυϊκή μικροδισκεκτομή τί είναι;
Είναι η δισκεκτομή που διενεργείται για να αφαιρεθεί η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφύ (κήλη στη μέση) με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.

7. Οσφυϊκή πεταλεκτομή τί είναι;
Είναι η αφαίρεση του πετάλου του σπονδύλου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (πεταλεκτομή στη μέση).

8. Αυχενική πεταλεκτομή τί ονομάζεται;
Η αφαίρεση του πετάλου του σπονδύλου στον αυχένα.

9. Οσφυϊκή σπονδυλοδεσία τί είναι;
Είναι το δέσιμο, η ένωση δύο ή περισσότερων σπονδύλων με χρήση εμφυτευμάτων στην περιοχή της οσφύος.

10. Αυχενική σπονδυλοδεσία τί είναι;
Αντίστοιχα το δέσιμο σπονδύλων στην περιοχή του αυχένα.

11. Τί είναι θωρακική σπονδυλοδεσία;
Ομοίως με τα παραπάνω.

12. Ενδοσκοπική δισκεκτομή τί είναι;
Ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι η δισκεκτομή που διενεργείται με τη βοήθεια του ενδοσκοπίου, με τοπική αναισθησία, από μια μικρή τομή περίπου ενός εκατοστού και φυσικά αναίμακτα.

13. Διαδερμική σπονδυλοδεσία τί είναι;
Είναι η σπονδυλοδεσία που διενεργείται από μικρές τομές του δέρματος (διαδερμική: δια του δέρματος), χωρίς άνοιγμα και αποκολλήσεις - καταστροφές μυών και χωρίς μετάγγιση αίματος.

14. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή τί σχέση έχει με την διαδερμική δισκεκτομή;
Η ενδοσκοπική δισκεκτομή διενεργείται από μικρή τομή δια του δέρματος, είναι δηλαδή μια διαδερμική τεχνική και λέγεται και διαδερμική δισκεκτομή.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.