Διαταραχές Ούρησης και σύγχρονες αναίμακτες - καινοτόμες τεχνικές αντιμετώπισης MISS (Μικροεπεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης)


Ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο της σπονδυλικής στήλης είναι οι διαταραχές ούρησης. Οι διαταραχές ούρησης μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις εκτός σπoνδυλικής στήλης πχ υπερτροφία προστάτη, όγκοι προστάτη στον άνδρα και γυναικολογικές παθήσεις στη γυναίκα αλλά επίσης μπορεί να οφείλονται και σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης και στις τρεις μοίρες αυτής, δηλαδή στον αυχένα (αυχενική μοίρα σπονδυλική στήλης), στη ράχη (θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης) και τέλος στη μέση (οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης). Ο λόγος που εμπλέκεται η σπονδυλική στήλη στις διαταραχές ούρησης είναι διότι ο μηχανισμός της ούρησης είναι νευρομυοεξαρτώμενος, δηλαδή έχει σχέση με μύς (πχ εξωστήρας κύστης) και νευρικό σύστημα (νωτιαίος μυελός, νεύρα πυέλου: υπογάστριο νεύρο, αιδοιικό νεύρο κλπ).

Οι διάφορες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές ούρησης όταν επηρεάζουν τον νευρικό ιστό κατά κύριο λόγο όταν προκαλούν φαινόμενα πίεσης προκαλώντας υπολειτουργία αυτού και κατ' επέκταση διαταραχές του μηχανισμού της ούρησης. Oι πιo συχνές παθήσεις σπονδυλικής στήλης που προκαλούν διαταραχές ούρησης είναι:
α) Αυχενική στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του αυχένα)
β) Θωρακική δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην περιοχή τής θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης)
γ) Οσφυϊκή στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης στην περιοχή της μέσης: οσφύος)
δ) Αυχενική δισκοκήλη (κήλη δίσκου στην περιοχή του αυχένα)
ε) Οσφυϊκή δισκοκήλη (κήλη δίσκου στην περιοχή της μέσης: οσφύος)
στ) Οσφυϊκή σπονδυλολίσθηση
ζ) Όγκοι σπονδυλικής στήλης
η) Κακώσεις σπονδυλικής στήλης

Οι διαταραχές ούρησης που οφείλονται στην σπονδυλική στήλη μπορούν να εκδηλωθούν ως ακράτεια ούρων δηλαδή αδυναμία ελέγχου των ούρων ("μου φύγαν τα ούρα χωρίς να το καταλάβω"), αδυναμία ούρησης (ο ασθενής δεν μπορεί να ουρήσει και αισθάνεται πόνο και δυσφορία και πολλές φορές πρέπει να τοποθετηθεί ουροκαθετήρας, ακράτεια από υπερπλήρωση που πολλές φορές έχει τον χαρακτήρα συχνουρίας (κατακρατείται στην ουροδόχο κύστη μεγάλη ποσότητα ούρων που βγαίνει λίγη λίγη και πολλές φορές ακούσια χωρίς την θέληση του ασθενούς), επιτακτική ούρηση (ο ασθενής τρέχει γρήγορα στην τουαλέτα διότι νομίζει ότι θα του φύγουν τα ούρα) που σχετίζεται άμεσα με την ακράτεια από υπερπλήρωση. Οι διαταραχές ούρησης είναι κακό προγνωστικό στοιχείο για την έκβαση της εκάστοτε πάθησης της σπονδυλικής στήλης και γενικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.