1.Ποιος ο χρόνος νοσηλείας ενός ασθενούς που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο πέντε (5) ημέρες.

2.Πότε επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Μετά από δέκα (10) ημέρες κατά μέσο όρο.

3.Πότε επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Σε τρεις (3) ημέρες κατά μέσο όρο.

4.Πότε επιστρέφει στην εργασία του ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Μετά το δίμηνο, ανάλογα βέβαια με την εργασία (για βαριά σωματική εργασία μετά το εξάμηνο) κατά μέσο όρο.

5.Πότε επιστρέφει στην εργασία του ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Στην περίπτωση αυτή οι χρόνοι μειώνονται κατά το ¼ σε σύγκριση με την ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία δηλαδή επιστρέφει μετά τις δεκαπέντε (15) ημέρες κατά μέσο όρο, ανάλογα βέβαια με την εργασία (για βαριά σωματική εργασία σε ενάμισι (1,5) μήνα κατά μέσο όρο).

6.Τί αίμα απαιτείται για την μετάγγιση ενός ασθενούς σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο πέντε (5) φιάλες.

7.Τι αίμα απαιτείται για την μετάγγιση ενός ασθενούς σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Μηδέν (0) μέχρι μία (1) φιάλη.

8.Πότε περπατάω μέτα την μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο δύο (2) ώρες μετά το χειρουργείο.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2009 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.