Ασθενής : Μ.Π.
Επέμβαση : TRANS 1 O4-O5 O5-I1, 13.07.2015 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (25.08.2015)

Ασθενής : Β.Ν.
Επέμβαση : ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ, 15.06.2015 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (28.07.2015)

Ασθενής : Δ.Π.
Επέμβαση : REVISION ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ, 26.03.2014 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (17.02.2015)

Ασθενής : ΤΖ.Γ.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο4-Ο5 Ο5-Ι1, 03.09.2014 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (21.10.2014)

Ασθενής : Κ.Κ.
Επέμβαση : TLIF O3-O4 O4-O5 O5-I1, 23.08.2011 3 ETΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (16.10.2014)

Ασθενής : Χ.Ε.
Επέμβαση : TLIF Ο4-Ο5 O5-Ι1, 18.12.2012 2 ΕΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (09.12.2014)

Ασθενής : ΜΠ.Κ.
Επέμβαση : TLIF Ο2-Ο3 O3-Ο4, 16.10.2013 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (11.02.2014)

Ασθενής : Κ.Κ.
Επέμβαση : TLIF Ο3-Ο4 O4-Ο5 Ο5-Ι1, 23.08.2011 2 ΕΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (08.10.2013)

Ασθενής : ΣΚ.ΕΛ.
Επέμβαση : TLIF O4-Ο5 Ο5-Ι1, 21.05.2013 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (31.10.2013)

Ασθενής : ΣΦ.ΕΥΓ.
Επέμβαση : TLIF O1-I1, 27.06.2013 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (27.08.2013)

Ασθενής : Π.ΑΙΚ.
Επέμβαση : TLIF O5-I1, 09.05.2013 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (12.06.2013)

Ασθενής : Σ.Σ.
Επέμβαση : ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο4-Ο5, 23.02.2012 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (06.03.2013)

Ασθενής : Π.Μ.
Επέμβαση : TLIF O2-Ι1 08.03.2012 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (12.11.2012)

Ασθενής : Λ.Σ.
Επέμβαση : TLIF O4-Ο5 15.01.2013 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Ασθενής : Κ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο1-I1 17.06.2011

Ασθενής : Κ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο4-Ο5 19.07.2011

14 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (19.09.2012)

Ασθενής : Θ.Μ.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο1-Ι1 13.03.2012

Ασθενής : Π.Μ.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ (TLIF O1-I1 12.01.2012)

Ασθενής : Μ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (TLIF) O4-O5 Ο5-Ι1 17.01.2012

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (18.07.2012)
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.