1.Τί είναι ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλικής στήλης;
Είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων σπονδυλικής στήλης με την βοήθεια του ενδοσκοπίου.

2.Τί είναι το ενδοσκόπιο σπονδυλικής στήλης;
Είναι όπως το αρθροσκόπιο και το λαπαροσκόπιο ένα εργαλείο το οποίο έχει δικό του φωτισμό, κάμερα και μεταφέρει την εικόνα σε ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μέσα στο χειρουργείο.

3.Τί είναι διαδερμική ενδοσκοπική δισκεκτομή;
Είναι η αφαίρεση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου με την βοήθεια του ενδοσκοπίου από μία τομή μισού εκατοστού με τοπική αναισθησία.

4.Τί είναι ενδοσκοπική τρηματοπλαστική;
Είναι η διεύρυνση, το άνοιγμα του τρήματος δηλαδή της τρύπας από την οποία βγαίνει το νεύρο το οποίο είναι πιεσμένο στην σπονδυλική στήλη και γίνεται καλά ο πόνος του ποδιού.

5.Πότε διενεργείται η τρηματοπλαστική;
Στις περιπτώσεις που ένα από όλα τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης είναι πιεσμένο από το κόκαλο μέσα στο τρήμα και πονάει το πόδι.

6.Τί είναι ενδοσκοπική αποσυμπίεση;
Είναι η αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις στένωσης με την βοήθεια του ενδοσκοπίου.

7.Πότε διενεργείται η ενδοσκοπική αποσυμπίεση;
Στις περιπτώσεις που έχουμε πόνο στην μέση και πόνο στα πόδια και διαλείπουσα χωλότητα δηλαδή όταν προοδευτικά μειώνεται λόγω του πόνου η απόσταση που μπορεί να περπατήσει ο ασθενής.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2009 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.