1. Ασθενής: Δ.Ι., 51 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1

Ασθενής Δ.Ι. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής Β.Φ., 44 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1

Ασθενής Β.Φ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.Ασθενής: Γ.Π., 32 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Γ.Π. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Α.Β., 56 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Α.Β. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: Τ.Π., 62 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Τ.Π. 3,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: Κ.Μ., 40 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Μ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Μ.Χ., 66 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Χ. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ασθενής: Κ.Β., 48 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Β. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Ασθενής: Σ.Β., 74 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Ασθενής Σ.Β. ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4 (ΔΕ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

10. Ασθενής: K.A., 50 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) O5-I1

Ασθενής Κ.Α. 4,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) O5-I1_____________________________________________________________________________________________________________________________

11. Ασθενής Σ.Ι., 63 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5

Ασθενής Σ.Ι. 14 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (09.11.2017)_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Ασθενής: Β.Ε., 71 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Β.Ε. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (16.11.2017)_____________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ασθενής: Π.Χ., 54 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Π.Χ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. Ασθενής: Τ.Ε., 64 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4,Ο4-Ο5

Ασθενής Τ.Ε. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4,Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

15. Ασθενής: Β.Α., 36 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6 και Δισκοπλαστική (discogel) Θ7-Θ8, Θ8-Θ9

Ασθενής Β.Α. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6 και Δισκοπλαστική (discogel) Θ7-Θ8, Θ8-Θ9_____________________________________________________________________________________________________________________________

16. Ασθενής: Ε.Δ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5

Ασθενής Ε.Δ. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

17. Ασθενής: Σ.Φ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Σ.Φ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

18. Ασθενής: Χ.Α.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5

Ασθενής Χ.Α. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. Ασθενής: Κ.Θ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4

Ασθενής Κ.Θ. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.