1. Ασθενής: Μ.Π., 35 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΜΦΩ) και οσφυοισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

MRI προεγχειρητικά

Δισκοπλαστική Αυχένα

MRI μετεγχειρητικά (1,5 έτος)

Δισκοπλαστική Αυχένα

Ασθενής Μ.Π. 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6 και 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής: Τ.Θ., 40 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6, Α6-Α7

MRI προεγχειρητικά

Δισκοπλαστική Αυχένα

MRI μετεγχειρητικά (3 μήνες)

Δισκοπλαστική Αυχένα

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Γ.Π., 47 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)

Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α6-Α7

Ασθενής Γ.Π. 1 ημέρα μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α6-Α7 (16.11.2017)Ασθενής Γ.Π. 3 μήνες μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α6-Α7____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Ξ.Μ., 71 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6, Α6-Α7

Βελτίωση Ασθενούς 90%

Ασθενής Ξ.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Ξ.Μ. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: A.E.,32 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5 - Α6

Ασθενής: A.E. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5 - Α6_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: A.Κ., 31 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5 - Α6

Βελτίωση Ασθενούς 90%

Ασθενής Α.Κ. 5 μήνες μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Β.Μ., 54 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΔΕ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6

Βελτίωση Ασθενούς 80%

Ασθενής Β.Μ. 7 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική (discogel) Α5-Α6ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.