Η διατρηματική δισκοπλαστική (discogel) εφαρμόζεται από την ομάδα μας Μπενάρδος – MISS τα τελευταία χρόνια στις περιπτώσεις δισκοπάθειας της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, που προκαλεί οσφυοϊσχιαλγία. Είναι μια παραλλαγή της προσπέλασης της δισκοπλαστικής (discogel), η ομάδα μας πρωτοστάτησε προ 10 ετών στην καθιέρωση της δισκοπλαστικής με discogel στην Ελλάδα η οποία ξεκίνησε στην Γαλλία.

Η τεχνική αυτή, δηλαδή η διατρηματική δισκοπλαστική, όπως το λέει και η λέξη είναι μια δισκοπλαστική που διενεργείται δια του τρήματος της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή από την τρύπα (τρήμα) που σχηματίζεται εκατέρωθεν των σπονδύλων δίνοντας μας την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και την κήλη και να διενεργήσουμε την έκχυση του discogel και εντός αυτής, εκτός απ' τον πηκτοειδή πυρήνα, γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια προσέγγισης της κήλης ένα θα μπορούσαμε να πούμε τρόπον τινά κυνήγι της κήλης Hernia Hunting κατά την αγγλικήν.

Ειδικά στις περιπτώσεις με μεγάλες κήλες η διατρηματική δισκοπλαστική έχει βοηθήσει αρκετούς ασθενείς να λύσουν το πρόβλημά τους (οσφυοϊσχιαλγία) και να αποφύγουν ακόμα και παράλυση. Είναι μια τεχνική δισκοπλαστικής με παραλλαγή της προσπέλασης (δια του τρήματος, εξού και διατρηματική), η οποία τροφοδοτεί εκχύει το υγρό στην περιοχή της κήλης και με περιστροφή της βελόνας και προς την περιοχή του πηκτοειδούς πυρήνα διενεργώντας έτσι και κλασική δισκοπλαστική ταυτόχρονα χωρίς να χρειαστεί τις πιο πολλές φορές να αλλάξει η προσπέλαση για διενέργεια κλασικής, αναίμακτα με τοπική αναισθησία και εξιτήριο σε 2-3 ώρες.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mas tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.