1. Ασθενής: Μ.Μ., 68 ετών με παραπάρεση (παράλυση) Drop Foot άμφω (ΔΕ>ΑΡ)

Μ.Μ. Ασθενής με παραπάρεση (παράλυση) Drop Foot άμφω (ΔΕ>ΑΡ) πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Άμεσα μετεγχειρητικά - την ίδια ημέραΜία μέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)

6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Ασθενής Μ.Μ. 9 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής: T.A., 46 ετών με παράλυση (Drop Foot ΑΡ) και έντονη ισχιαλγία (πόνο στο πόδι)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ) (Hernia Hunting)

Ασθενής με πτώση άκρου ποδός και οξεία ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) αριστερά λόγω υποτροπής μετά από 2 χειρουργεία δισκεκτομής αλλαχού (σε άλλο νοσοκομείο), ο οποίος αντιμετωπίστηκε με διατρηματική δισκοπλαστική (discogel) (Ηernia Hunting)

Ο ασθενής πριν και μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Β.Ε. 71 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΔΕ) από κήλη Ο4-Ο5 πλάγια και πτώση άκρου ποδός
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

Ο ασθενής πριν και μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)


Ο ασθενής ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Κ.Ε., 56 ετών με ευμεγέθη κήλη Ο4-Ο5 (ΑΡ) και αρχόμενο Drop Foot
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (AΡ) (Hernia Hunting)

Η ασθενής μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)


Η ασθενής 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: Γ.Π., 32 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΑΡ) και πτώση άκρου ποδός
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο5-Ι1 (ΑΡ) (Hernia Hunting)

Ο ασθενής 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel)(Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: Θ.Γ., 67 ετών με πτώση άκρου ποδός (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

O ασθενής 1 εβδομάδα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)


O ασθενής 3 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) (Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Κ.Σ., 49 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΔΕ) και πτώση άκρου ποδός (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)

Η ασθενής πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)


Η ασθενής 1 ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)Η ασθενής 7 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ασθενής: Α.Ε., 52 ετών με ισχιαλγία (πόνο στο πόδι) (ΑΡ) και πτώση άκρου ποδός
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (discogel) (ΑΡ) (Hernia Hunting)

Ο ασθενής 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική (discogel) Ο4-Ο5 (ΑΡ) (Hernia Hunting)

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.