1.Τί είναι η διαδερμική σπονδυλοδεσία;
Είναι μια μορφή σπονδυλοδεσίας.

2.Γιατί η διαδερμική σπονδυλοδεσία λέγεται έτσι;
Η διαδερμική σπονδυλοδεσία λέγεται έτσι διότι διενεργείται δια του δέρματος, δηλαδή απο μικρές τομές του δέρματος.

3.Τί διαφορά έχει η διαδερμική σπονδυλοδεσία από την κλασική σπονδυλοδεσία;
Η διαδερμική σπονδυλοδεσία γίνεται από μικρές τομές του δέρματος χωρίς να γίνουν μεγάλες αποκολλήσεις στους μυς της σπονδυλικής στήλης.

4.Αυτό το πλεονέκτημα της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας σε τι οφελεί τον ασθενή σε σχέση με την κλασική σπονδυλοδεσία;
Το πλεονέκτημα αυτό της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας σε σχέση με την κλασική σπονδυλοδεσία είναι η ταχύτερη ανάρρωση, ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας και σαφώς η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.

5.Ποιός ο χρόνος νοσηλείας της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας;
Ο χρόνος νοσηλείας της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας είναι 24 ώρες δηλαδή οι ασθενείς μπορούν να πάρουν εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

6.Στη διαδερμική σπονδυλοδεσία χρειάζεται μετάγγιση ο ασθενής;
Όχι δεν μεταγγίζεται διότι όπως αναφέραμε η διαδερμική σπονδυλοδεσία γίνεται από μικρές τομές του δέρματος χωρίς αιμορραγίες και καταστροφές μυών και οστικων δομών.

7.Με τι αναισθησία πραγματοποιείται η διαδερμική σπονδυλοδεσία;
Η διαδερμική σπονδυλοδεσία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία.

8.Διαφέρει η διαδερμική σπονδυλοδεσία από την κλασική σπονδυλοδεσία στον χειρουργικό χρόνο;
Σαφώς ο χρόνος που διαρκεί η διαδερμική σπονδυλοδεσία είναι μικρότερος από το χρόνο που διαρκεί η κλασσική σπονδυλοδεσία.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2009 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.