1.Μπορεί με την ενδοσκοπική χειρουργική να αντιμετωπισθεί η αστάθεια της σπονδυλικής στήλης;
Βεβαίως μπορεί να αντιμετωπισθεί το σύμπτωμα της αστάθειας της σπονδυλικής στήλης, που είναι ο πόνος, με απονεύρωση και με ενδοδισκική θεραπεία.

2.Μπορεί να αποφευχθεί μια σπονδυλοδεσία με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Και βέβαια με την ενδοσκοπική χειρουργική δίνουμε λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις πίεσης νεύρου (από δισκοκήλη ή στένωση τρήματος κλπ.) που για να λύσουμε το πρόβλημα θα έπρεπε να υποβληθεί ο ασθενής σε τέτοια επέμβαση, ούτως ώστε μετά θα έπρεπε να υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία λόγω της πιθανής αστάθειας που θα είχε δημιουργηθεί στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του νεύρου με ανοιχτές τεχνικές π.χ. πεταλεκτομή, αρθρεκτομή κλπ.

3.Μπορεί να αντιμετωπισθεί η σκολίωση με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Όχι και δεν είναι η μόνη πάθηση της σπονδυλικής στήλης που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά. Άλλες τέτοιου είδους παθήσεις που δεν αντιμετωπίζονται δηλαδή ενδοσκοπικά είναι τα κατάγματα, οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης, μεγάλες στενώσεις κτλ.

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.