1.Μπορεί με την ενδοσκοπική χειρουργική να αντιμετωπισθεί η αστάθεια της σπονδυλικής στήλης;
Βεβαίως μπορεί να αντιμετωπισθεί το σύμπτωμα της αστάθειας της σπονδυλικής στήλης, που είναι ο πόνος, με απονεύρωση και με ενδοδισκική θεραπεία.

2.Μπορεί να αποφευχθεί μια σπονδυλοδεσία με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Και βέβαια με την ενδοσκοπική χειρουργική δίνουμε λύσεις σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις που για να λύσουμε το πρόβλημα θα έπρεπε να υποβληθεί ο ασθενής σε τέτοια επέμβαση, ούτως ώστε μετά θα έπρεπε να υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία λόγω της αστάθειας που θα χε δημιουργηθεί.

3.Μπορεί να αντιμετωπισθεί η σκολίωση με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Όχι και δεν είναι η μόνη πάθηση της σπονδυλικής στήλης που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά. Άλλες τέτοιου είδους παθήσεις που δεν αντιμετωπίζονται δηλαδή ενδοσκοπικά είναι τα κατάγματα, οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης, μεγάλες στενώσεις κτλ.

4.Έχουν μειωθεί οι σπονδυλοδεσίες λόγω της ενδοσκοπικής χειρουργικής;
Βεβαίως και έχουν μειωθεί οι σπονδυλοδεσίες και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης της ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2009 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.