1.Ποιές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Αντιμετωπίζεται η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η δισκοπάθεια, η μέτρια κεντρική στένωση, η πλάγια στένωση, η στένωση του τρήματος, η αστάθεια (με την ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία (EndoLIF)), ο πόνος της κύφωσης, ο πόνος των οστεοπορωτικών καταγμάτων και γενικότερα σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πόνο οφειλόμενο στις σπονδυλικές αρθρώσεις αντιμετωπίζοντας το σύμπτωμα του πόνου, με τη ριζοτομή.

2.Υπάρχει δυνατότητα η ενδοσκοπική χειρουργική σε μια περίπτωση που χρειάζεται σπονδυλοδεσία να δώσει λύση χωρίς να διενεργηθεί σπονδυλοδεσία;
Βεβαίως είτε αντιμετωπίζοντας το σύμπτωμα (πόνος, ριζοτομή κλπ.) είτε την πάθηση π.χ. στένωση: τρήματος κλπ.,χωρίς πολλές καταστροφές οστών συνδέσμων κλπ. που θα οδηγούσαν σε σπονδυλοδεσία.

3.Η ενδοσκοπική χειρουργική έχει μεγαλύτερο κόστος για τον ασθενή;
Όχι, έχει μικρότερο κόστος διότι δεν τοποθετούνται πανάκριβα εμφυτεύματα στον ασθενή καθώς επίσης και ο χρόνος νοσηλείας είναι μηδενικός.

4.Έχουν ένδειξη όλες οι δισκοκήλες να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά;
Κατά κανόνα, όποια δισκοκήλη μπορεί να αφαιρεθεί με την κλασική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, δύναται να αφαιρεθεί με την ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, η δε ανατομία του ασθενούς καθορίζει το είδος της ενδοσκοπικής τεχνικής που θα επιλέξει ο εξειδικευμένος ενδοσκόπος χειρουργός ώστε να αφαιρέσει την κήλη ενδοσκοπικά, δηλαδή διατρηματικά, διαπεταλιακά ή με διάνοιξη του τρήματος πάντα σε σχέση με την ανατομία του ασθενούς και υπάρχουν και περιπτώσεις όπως και στην κλασική χειρουργική σπονδυλικής στήλης που πρέπει να διενεργηθεί ημιπεταλεκτομή ή πεταλεκτομή ή και τρηματεκτομή προκειμένου να αφαιρεθεί η δισκοκήλη δηλαδή να διενεργηθεί ευρεία αποσυμπίεση και πιθανά σπονδυλοδεσία, δηλαδή κλασική ανοιχτή χειρουργική.

5.Η ενδοσκοπική δισκεκτομή υπερτερεί της μικροδισκεκτομής;
Ναι. Τα συγκριτικά αποτελέσματα μελετών [ΜΕΛΕΤΗ.doc](Journal of Bone and Joint Surgery 81A [1999] 958 - 965) είναι τα παρακάτω:
Σύγκριση Μικροδισκεκτομής - Ενδοσκοπικής Δισκεκτομής

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 97%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 73%
Πλήρης Ανάρρωση : 27 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 7 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 0 μέρες

Μικροδισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 93%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 67%
Πλήρης Ανάρρωση : 49 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 25 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 1 μέρα
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.