1.Ποιές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Αντιμετωπίζεται η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η δισκοπάθεια, η μέτρια κεντρική στένωση, η πλάγια στένωση, η στένωση του τρήματος, η αστάθεια, ο πόνος της κύφωσης, ο πόνος των οστεοπορωτικών καταγμάτων και γενικότερα σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πόνο αντιμετωπίζοντας το σύμπτωμα του πόνου, με τη ριζοτομή.

2.Υπάρχει δυνατότητα η ενδοσκοπική χειρουργική σε μια περίπτωση που χρειάζεται σπονδυλοδεσία να δώσει λύση χωρίς να διενεργηθεί σπονδυλοδεσία;
Βεβαίως.

3.Η ενδοσκοπική χειρουργική έχει μεγαλύτερο κόστος για τον ασθενή;
Όχι, έχει μικρότερο κόστος διότι δεν τοποθετούνται πανάκριβα εμφυτεύματα στον ασθενή καθώς επίσης και ο χρόνος νοσηλείας είναι μηδενικός.

4.Έχουν ένδειξη όλες οι δισκοκήλες να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά;
Βεβαίως, όποια δισκοκήλη μπορεί να αφαιρεθεί με την κλασική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, δύναται να αφαιρεθεί με την ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, η δε ανατομία του ασθενούς καθορίζει το είδος της ενδοσκοπικής τεχνικής που θα επιλέξει ο εξειδικευμένος ενδοσκόπος χειρουργός ώστε να αφαιρέσει την κήλη ενδοσκοπικά.

5.Η ενδοσκοπική δισκεκτομή υπερτερεί της μικροδισκεκτομής;
Ναι. Τα συγκριτικά αποτελέσματα μελετών [ΜΕΛΕΤΗ.doc](Journal of Bone and Joint Surgery 81A [1999] 958 - 965) είναι τα παρακάτω:
Σύγκριση Μικροδισκεκτομής - Ενδοσκοπικής Δισκεκτομής

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 97%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 73%
Πλήρης Ανάρρωση : 27 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 7 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 0 μέρες

Μικροδισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 93%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 67%
Πλήρης Ανάρρωση : 49 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 25 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 1 μέρα
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2009 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.