1. Δισκεκτομή τί είναι;
Είναι η εκτομή (βγάλσιμο) της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.

2. Οσφυϊκή δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (δισκεκτομή στη μέση).

3. Θωρακική δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ράχη).

4. Αυχενική δισκεκτομή τί είναι;
Η δισκεκτομή που λαμβάνει χώρα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

5. Ποιές τεχνικές χρησιμοποιούνται στην οσφυϊκή δισκεκτομή (δισκεκτομή στή μέση);
α) Ανοιχτή κλασική δισκεκτομή
β) Δισκεκτομή σε συνδυασμό με πεταλεκτομή
γ) Μικροδισκεκτομή
δ) Ενδοσκοπική δισκεκτομή
ε) Διατρηματική δισκοπλαστική (discogel) ως συρρίκνωση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, δηλαδή έμμεσης δισκεκτομής τρόπον τινά.

6. Οσφυϊκή μικροδισκεκτομή τί είναι;
Είναι η δισκεκτομή που διενεργείται για να αφαιρεθεί η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφύ (κήλη στη μέση) με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.

7. Οσφυϊκή πεταλεκτομή τί είναι;
Είναι η αφαίρεση του πετάλου του σπονδύλου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (πεταλεκτομή στη μέση).

8. Αυχενική πεταλεκτομή τί ονομάζεται;
Η αφαίρεση του πετάλου του σπονδύλου στον αυχένα.

9. Οσφυϊκή σπονδυλοδεσία τί είναι;
Είναι το δέσιμο, η ένωση δύο ή περισσότερων σπονδύλων με χρήση εμφυτευμάτων στην περιοχή της οσφύος.

10. Αυχενική σπονδυλοδεσία τί είναι;
Αντίστοιχα το δέσιμο σπονδύλων στην περιοχή του αυχένα.

11. Τί είναι θωρακική σπονδυλοδεσία;
Ομοίως με τα παραπάνω.

12. Ενδοσκοπική δισκεκτομή τί είναι;
Ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι η δισκεκτομή που διενεργείται με τη βοήθεια του ενδοσκοπίου, με τοπική αναισθησία, από μια μικρή τομή περίπου ενός εκατοστού και φυσικά αναίμακτα.

13. Διαδερμική σπονδυλοδεσία τί είναι;
Είναι η σπονδυλοδεσία που διενεργείται από μικρές τομές του δέρματος (διαδερμική: δια του δέρματος), χωρίς άνοιγμα και αποκολλήσεις - καταστροφές μυών και χωρίς μετάγγιση αίματος.

14. Η ενδοσκοπική δισκεκτομή τί σχέση έχει με την διαδερμική δισκεκτομή;
Η ενδοσκοπική δισκεκτομή διενεργείται από μικρή τομή δια του δέρματος, είναι δηλαδή μια διαδερμική τεχνική και λέγεται και διαδερμική δισκεκτομή.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική