Μαρτυρίες Ασθενών


Ασθενής Π.Δ.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Τρηματεκτομή Δισκεκτομή Ο5-Ι1 άμφω

Ασθενής Π.Δ. 15 ημέρες μετά την Ενδοσκοπική Τρηματεκτομή Δισκεκτομή Ο5-Ι1 άμφω





Ασθενής: Ν.Α.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική τρηματεκτομή- δισκεκτομή Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Ν.Α. 6 εβδομάδες μετά την Ενδοσκοπική τρηματεκτομή- δισκεκτομή Ο4-Ο5 (ΔΕ)



Ασθενής: Γ.Ο.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο3-Ο4 (ΑΡ)

Ασθενής Γ.Ο. 1 ημέρα μετά την Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο3-Ο4 (ΑΡ)



Ασθενής: L.P.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο4-Ο5

Ασθενής L.P. 2 εβδομάδες μετά την Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο4-Ο5



Ασθενής: Μ.Δ.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο3-Ο4

Ασθενής Μ.Δ. 2 εβδομάδες μετά την Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο3-Ο4



Ασθενής: Κ.Α.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Κ.Α. 4 έτη μετά την Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Ο4-Ο5 (ΑΡ)



Ασθενής: A.I.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4-Ο5, 05.05.2015

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4-Ο5
ΑΜΕΣΗ ΜΥΪΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Ασθενής: Μ.Μ.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο3-Ο4, 03.09.2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (30.10.2014)



Ασθενής: Φ.Α.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο5-Ι1, 28.01.2013

Φ.Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (27.02.2013)

Ασθενής: Γ.Σ.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4-Ο5 (ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ο1), 05.02.2013

ΒΑΔΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Ασθενής: Γ.Σ.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4-Ο5, 05.02.2013

ΒΑΔΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Ασθενής: ΜΠ.Α.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο5-Ι1 ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΤΙΚΗΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑ, 17.01.2013

ΒΑΔΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Ασθενής: Σ.Π.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΟΤΟΜΗ Θ8-Θ11, 10.01.2012

Σ.Π. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (22.02.2012)

Ασθενής: Δ.Κ.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ O4-Ο5 (ΤLIF), 14/7/11

Δ.Κ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3 ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (9.11.11)

Ασθενής: Δ.Κ.
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4-Ο5, 14/7/2011

Δ.Κ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ (29/7/11)

Ασθενής: Δ.Θ. 11/05/11
Επέμβαση: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο5-Ι1



Δείτε περισσότερα Videos με μαρτυρίες ασθενών:

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Β...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Γ...

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική