Μαρτυρίες Ασθενών


Μ.Μ. Ασθενής με παραπάρεση (παράλυση) Drop Foot άμφω (ΔΕ>ΑΡ) πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Άμεσα μετεγχειρητικά - την ίδια ημέραΜία μέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)

6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική O3-O4, O4-O5 (Hernia Hunting)3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)Ασθενής Μ.Μ. 9 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Π.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Π.Μ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Β.Φ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Β.Φ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1Ασθενής: Κ.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Μ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής: Α.Β.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Α.Β. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Γ.Π. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Μ.Π. 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6 και 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Τ.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5

Ασθενής Τ.Χ. 7 εβδομάδες μετά την Διατρηματική ΔισκοπλαστικήΑσθενής: Λ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Λ.Ε. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Κ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)

Ασθενής Κ.Ε. 2 ώρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)Ασθενής Κ.Ε. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)Ασθενής Κ.Ε. 8 ημέρες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (AΡ)Ασθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α6-Α7

Ασθενής Γ.Π. 1 ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής Γ.Π. 3 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7Ασθενής: Δ.Ι.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Δ.Ι. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1Ασθενής: Β.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Β.Μ. 7 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6Ασθενής: Τ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Τ.Π. 3,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7Ασθενής: Σ.Ι.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)

Ασθενής Σ.Ι. 6 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)


Ασθενής Σ.Ι. 14 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (Hernia Hunting) (09.11.2017)Ασθενής: Β.Ν.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Β.Ν. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής: Α.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Α.Σ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Π.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Π. 4 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: A.Κ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Α.Κ. 5 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6Ασθενής: Κ.Β.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Β. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής: Π.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Π.Χ. 1 ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Σ.Ε.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Σ.Ε. 11 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Χ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Χ. 2 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής Μ.Χ. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής: Π.Μ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Ασθενής Π.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Π.Μ. μία ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)Ασθενής Π.Μ. μία ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)Ασθενής: Β.Σ.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΑΡ) και Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Β.Σ. μία εβδομάδα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 (ΑΡ) και Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (ΔΕ)Ασθενής: Σ.Β.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Ασθενής Σ.Β. ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)


Ασθενής: K.M.

Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Ασθενής K.M. μία ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Ξ.Μ.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Ξ.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Ξ.Μ. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7
Ασθενής: A.E.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5 - Α6

Ασθενής A.E. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5 - Α6Ασθενής: Γ.Π.

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Γ.Π. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1Ασθενής T.A. Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (Hernia Hunting) σε ασθενή με παράλυση (Drop foot αριστερά) και έντονη ισχιαλγία (ΑΡ)

Ασθενής με πτώση άκρου ποδός και οξεία ισχιαλγία αριστερά λόγω υποτροπής μετά από 2 χειρουργεία δισκεκτομής αλλαχού (σε άλλο νοσοκομείο), ο οποίος αντιμετωπίστηκε με διατρηματική δισκοπλαστική (hernia hunting)

Εικόνα του ασθενούς πριν τη Διατρηματική Δισκοπλαστική O4-O5 (ΑΡ)Εικόνα του ασθενούς πριν την Διατρηματική Δισκολαστική O4-O5 (ΑΡ) (Hernia hunting)Εικόνα του ασθενούς μισή ώρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ) (Hernia hunting)Εικόνα του ασθενούς πρώτη ημέρα μετεγχειρητικά (το επόμενο πρωί)


Τ.Ε. Ασθενής δύο χρόνια μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4,Ο4-Ο5 (Hernia Hunting)


Π.Χ. Ασθενής τρία χρόνια μετά την Δισκοπλαστική Αυχένος
Α4-Α5,Α5-Α6,Α6-Α7
B.J. Ασθενής 44 ετών με οξεία οσφυοισχιαλγία (ΑΡ)
Πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ) (Hernia Hunting)Άμεσα μετεγχειρητικάΜία μέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ) (Hernia Hunting)Έξι εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)
Ασθενής B.J. 7 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)
Β.Ε. Ασθενής 71 ετών με ισχιαλγία (ΔΕ) από κήλη Ο4-Ο5 πλάγια και πτώση άκρου ποδός
Πριν την Διατρηματική Δισκοπλαστική (Hernia Hunting)Πρώτη μετεγχειρητική ημέρα μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ) (Hernia Hunting)Πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, βελτίωση της μυικής δύναμηςΈξι εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ) (16.11.2017)

Κ.Α. Ασθενής με οσφυοισχιαλγία (ΔΕ), υποβλήθηκε σε Δισκοπλαστική πριν από 4,5 χρόνια

Π.Ε. Ασθενής με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο άμφω, ιλίγγους και έντονη κεφαλαλγία,
έξι εβδομάδες μετά από τριπλή Δισκοπλαστική (Α4-Α5,Α5-Α6,Α6-Α7).


Δείτε περισσότερα Videos με μαρτυρίες ασθενών:

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Β...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Γ...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Δ...

Περισσότερες Μαρτυρίες Ασθενών Ε...

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική