Με τον όρο οσφυϊκή στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης) εννοούμε την εκφυλιστική κατάσταση εκείνη κατά την οποία η σπονδυλική στήλη υφίσταται εκφυλίσεις (αλλοιώσεις) με αποτέλεσμα οι χώροι που υπάρχουν μεταξύ των δομών αυτής να γίνονται πιο μικροί (πιο στενοί) με αποτέλεσμα να πιέζεται ο νευρικός ιστός (νεύρα - νωτιαίος μυελός) και να δημιουργούνται επώδυνες καταστάσεις (ισχιαλγια - μηραλγία) ή και παραλύσεις (πτώση άκρου ποδός - παραπάρεση - παραπληγία κλπ) που οδηγούν πολλές φορές σε επεμβάσεις αποσυμπίεσης (πεταλεκτομή - τρηματεκτομή κλπ). Η οσφυϊκή στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης) μπορούμε να πούμε ότι διαχωρίζεται στις παρακάτω μορφές:
α) Στένωση σπονδυλικού σωλήνα: είναι η κατάσταση αυτή κατά την οποία ο κεντρικός σωλήνας που δημιουργείται μεταξύ των σπονδύλων και που μέσω αυτού διέρχεται ο νευρικός ιστός (νωτιαίος μυελός στην αυχενική και θωρακική μοίρα και ιππουρίδα στην οσφυϊκή) γίνεται στενότερος του φυσιολογικού με αποτέλεσμα να δημιουργείται πίεση σε ότι διέρχεται από αυτόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οσφυϊκή στένωση, πίεση στην ιππουρίδα. Η στένωση αυτή δημιουργείται από οστά (σπονδυλικά τόξα ή πέταλα), από συνδέσμους (ωχρός σύνδεσμος) ή από εκφυλισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο (προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου).
β) Στένωση σπονδυλικού τρήματος: εδώ η στένωση αφορά το τρήμα (την τρύπα) από την οποία διέρχεται το νεύρο και η οποία σχηματίζεται μεταξύ δύο σπονδύλων από τμήμα του ενός (αρθρική απόφυση του από πάνω σπονδύλου κατάντις απόφυση) και τμήμα του άλλου (αρθρική απόφυση του από κάτω σπονδύλου ανάντις αρθρική απόφυση).
γ) Στένωση μεσοσπονδυλίου διαστήματος: εδώ ο όρος σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ δυο σπονδύλων, το διάστημα δηλαδή έχει μικρύνει έχει δηλαδή στενέψει επειδή έχει εκφυλιστεί ο μεσοσπονδύλιος δίσκος.
Όλες οι παραπάνω μορφές στην οσφυϊκή στένωση συνδυάζονται και είναι μέρος του ντόμινου των γεγονότων που συνθέτουν την εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθετη κατάσταση που συνήθως οδηγεί σε επεμβάσεις αποσυμπίεσης (πεταλεκτομή, δισκεκτομή, τρηματεκτομή κλπ) και σταθεροποίησης (ανοιχτή σπονδυλοδεσία, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη κλπ). Οι καταστάσεις που δημιουργεί η οσφυϊκή στένωση (στένωση οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης), έχουν να κάνουν με πόνο (ισχιαλγία, μηραλγία, οσφυαλγία) ή με παράλυση (πτώση ποδός - drop foot, παραπάρεση, παραπληγία κλπ)
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική