Ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο της σπονδυλικής στήλης είναι οι διαταραχές ούρησης. Οι διαταραχές ούρησης μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις εκτός σπoνδυλικής στήλης πχ υπερτροφία προστάτη, όγκοι προστάτη στον άνδρα και γυναικολογικές παθήσεις στη γυναίκα αλλά επίσης μπορεί να οφείλονται και σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης και στις τρεις μοίρες αυτής, δηλαδή στον αυχένα (αυχενική μοίρα σπονδυλική στήλης), στη ράχη (θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης) και τέλος στη μέση (οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης). Ο λόγος που εμπλέκεται η σπονδυλική στήλη στις διαταραχές ούρησης είναι διότι ο μηχανισμός της ούρησης είναι νευρομυοεξαρτώμενος, δηλαδή έχει σχέση με μύς (πχ εξωστήρας κύστης) και νευρικό σύστημα (νωτιαίος μυελός, νεύρα πυέλου: υπογάστριο νεύρο, αιδοιικό νεύρο κλπ).

Οι διάφορες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές ούρησης όταν επηρεάζουν τον νευρικό ιστό κατά κύριο λόγο όταν προκαλούν φαινόμενα πίεσης προκαλώντας υπολειτουργία αυτού και κατ' επέκταση διαταραχές του μηχανισμού της ούρησης. Oι πιo συχνές παθήσεις σπονδυλικής στήλης που προκαλούν διαταραχές ούρησης είναι:
α) Αυχενική στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του αυχένα)
β) Θωρακική δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην περιοχή τής θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης)
γ) Οσφυϊκή στένωση (στένωση σπονδυλικής στήλης στην περιοχή της μέσης: οσφύος)
δ) Αυχενική δισκοκήλη (κήλη δίσκου στην περιοχή του αυχένα)
ε) Οσφυϊκή δισκοκήλη (κήλη δίσκου στην περιοχή της μέσης: οσφύος)
στ) Οσφυϊκή σπονδυλολίσθηση
ζ) Όγκοι σπονδυλικής στήλης
η) Κακώσεις σπονδυλικής στήλης

Οι διαταραχές ούρησης που οφείλονται στην σπονδυλική στήλη μπορούν να εκδηλωθούν ως ακράτεια ούρων δηλαδή αδυναμία ελέγχου των ούρων ("μου φύγαν τα ούρα χωρίς να το καταλάβω"), αδυναμία ούρησης (ο ασθενής δεν μπορεί να ουρήσει και αισθάνεται πόνο και δυσφορία και πολλές φορές πρέπει να τοποθετηθεί ουροκαθετήρας, ακράτεια από υπερπλήρωση που πολλές φορές έχει τον χαρακτήρα συχνουρίας (κατακρατείται στην ουροδόχο κύστη μεγάλη ποσότητα ούρων που βγαίνει λίγη λίγη και πολλές φορές ακούσια χωρίς την θέληση του ασθενούς), επιτακτική ούρηση (ο ασθενής τρέχει γρήγορα στην τουαλέτα διότι νομίζει ότι θα του φύγουν τα ούρα) που σχετίζεται άμεσα με την ακράτεια από υπερπλήρωση. Οι διαταραχές ούρησης είναι κακό προγνωστικό στοιχείο για την έκβαση της εκάστοτε πάθησης της σπονδυλικής στήλης και γενικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική