σπονδυλοδεσια, ενδοσκοπική δισκεκτομή

Общая презентация

Одно из важнейших достижений в области хирургической терапии заболеваний позвоночника заключается в развитии малоинвазивной хирургии. Современные методы позволяют выполнение операций через очень маленькие надрезы, без нанесения повреждений в мышцах и в чувствительных тканях: или же посредством использования эндоскопа, или же посредством специальных узких трубок, вводимых под рентгенологическим контролем. Подробнее

Интересные факты

Ελληνικά English

 

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική