1. Ασθενής: Τ.Α., ετών 4Ο με οξεία ισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

MRI προεγχειρητικά

Βελτίωση 100%

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Επανεξέταση διμήνου βελτίωση 90%

MRI μεταγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής Μ.Ο., ετών 30 με οσφυοϊσχιαλγία (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΔΕ)

Βελτίωση 100%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (6 εβδομάδες)
Βελτίωση 95%

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (9 εβδομάδες)
Βελτίωση 100%

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Σ.Ε., ετών 57 με ισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Βελτίωση 100%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (11 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής Σ.Ε. 11 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Μ.Π., ετών 40 με οσφυοϊσχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)

Βελτίωση 95%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (4 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής Μ.Π. 4 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: Π.Σ., ετών 58 με ισχιαλγία (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Βελτίωση 90%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (7 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: Π.Λ., ετών 62 με ισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-O5 (ΑΡ)

Βελτίωση 80%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (7 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Μ.Γ., ετών 45 με οσφυοϊσχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Βελτίωση 90%

MRI προεγχειρητικά

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Βελτίωση 90%

Εικόνες από το χειρουργείο

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Διατρηματική Δισκοπλαστική

_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ασθενής: Σ.Β., ετών 74 με οσφυοϊσχιαλγία (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Βελτίωση 90%

MRI προεγχειρητικά

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Εικόνες από το χειρουργείο

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (3 μήνες)

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής Σ.Β. 2 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)Ασθενής Σ.Β. 3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)Ασθενής Σ.Β. ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English Albanian Russian
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική