ΑΣΘΕΝΗΣ Τ.Α. ΕΤΩΝ 4Ο ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (ΑΡ)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

MRI ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 90%
MRI ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΑΣΘΕΝΗΣ Μ.Ο. ΕΤΩΝ 30 ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (ΔΕ)

MRI ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 95%
Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (9 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 100%
Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής: Σ.Ε., ετών 57 με ισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)
Βελτίωση 100%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (11 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής Σ.Ε. 11 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)Ασθενής: Μ.Π., ετών 40 με οσφυοϊσχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)
Βελτίωση 95%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (4 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

Ασθενής Μ.Π. 4 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ)Ασθενής: Π.Σ., ετών 58 με ισχιαλγία (ΔΕ)
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)
Βελτίωση 90%

MRI προεγχειρητικά

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI μετεγχειρητικά (7 μήνες)

Μαγνητική Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΑΣΘΕΝΗΣ Μ.Γ. ΕΤΩΝ 45
ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΑΡ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΔΟΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ Ο5-Ι1 (ΑΡ)
Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο5-Ι1 (ΑΡ) 20-01-2016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 90%
Εικόνες από το χειρουργείο
Διατρηματική Δισκοπλαστική
Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΑΣΘΕΝΗΣ Σ.Β. ΕΤΩΝ 74
ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (ΔΕ)
ΕΝΔΟΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ Ο3-Ο4 (ΔΕ)
Διατρηματική Δισκοπλαστική

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 30-03-2016
ΆΜΕΣΗ (μισή ώρα) ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
Εικόνες από το χειρουργείο
Διατρηματική Δισκοπλαστική
Διατρηματική Δισκοπλαστική
Διατρηματική Δισκοπλαστική

MRI 3 ΜΗΝΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Διατρηματική Δισκοπλαστική

Συνέντευξη ασθενούς 2 εβδομάδες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική
Συνέντευξη ασθενούς 3 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική
Συνέντευξη ασθενούς ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική


ΑΣΘΕΝΗΣ Κ.Μ. ΕΤΩΝ 77
ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (ΔΕ) ΠΤΩΣΗ ΆΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (ΔΕ) (DROP FOOT)
ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΔΟΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ Ο4-Ο5 (ΔΕ)
Διατρηματική Δισκοπλαστική
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο4-Ο5 (ΔΕ) ΆΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (μισή ώρα) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Διατρηματική Δισκοπλαστική

Διατρηματική Δισκοπλαστική

Συνέντευξη ασθενούς μισή ώρα μετά τη διατρηματική δισκοπλαστική


ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English Albanian Russian
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική