1.Ποιές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Αντιμετωπίζεται η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η δισκοπάθεια, η μέτρια κεντρική στένωση, η πλάγια στένωση, η στένωση του τρήματος, η αστάθεια, ο πόνος της κύφωσης, ο πόνος των οστεοπορωτικών καταγμάτων και γενικότερα σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πόνο αντιμετωπίζοντας το σύμπτωμα του πόνου, με τη ριζοτομή.

2.Υπάρχει δυνατότητα η ενδοσκοπική χειρουργική σε μια περίπτωση που χρειάζεται σπονδυλοδεσία να δώσει λύση χωρίς να διενεργηθεί σπονδυλοδεσία;
Βεβαίως.

3.Η ενδοσκοπική χειρουργική έχει μεγαλύτερο κόστος για τον ασθενή;
Όχι, έχει μικρότερο κόστος διότι δεν τοποθετούνται πανάκριβα εμφυτεύματα στον ασθενή καθώς επίσης και ο χρόνος νοσηλείας είναι μηδενικός.

4.Έχουν ένδειξη όλες οι δισκοκήλες να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά;
Βεβαίως, όποια δισκοκήλη μπορεί να αφαιρεθεί με την κλασική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, δύναται να αφαιρεθεί με την ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, η δε ανατομία του ασθενούς καθορίζει το είδος της ενδοσκοπικής τεχνικής που θα επιλέξει ο εξειδικευμένος ενδοσκόπος χειρουργός ώστε να αφαιρέσει την κήλη ενδοσκοπικά.

5.Η ενδοσκοπική δισκεκτομή υπερτερεί της μικροδισκεκτομής;
Ναι. Τα συγκριτικά αποτελέσματα μελετών [ΜΕΛΕΤΗ.doc](Journal of Bone and Joint Surgery 81A [1999] 958 - 965) είναι τα παρακάτω:
Σύγκριση Μικροδισκεκτομής - Ενδοσκοπικής Δισκεκτομής

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 97%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 73%
Πλήρης Ανάρρωση : 27 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 7 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 0 μέρες

Μικροδισκεκτομή
Ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 93%
Πολύ ικανοποιητικό Αποτέλεσμα : 67%
Πλήρης Ανάρρωση : 49 μέρες
Χρήση Φαρμάκων : 25 μέρες
Μέρες Νοσηλείας : 1 μέρα
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική