1. Ασθενής: Δ.Ι., 51 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Δ.Ι. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής Β.Φ., 44 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο5-Ι1

Ασθενής Β.Φ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.Ασθενής: Γ.Π., 32 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Γ.Π. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο5-Ι1 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Α.Β., 56 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Α.Β. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: Τ.Π., 62 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Τ.Π. 3,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 και Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: Κ.Μ., 40 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Μ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Μ.Χ., 66 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)

Ασθενής Μ.Χ. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΑΡ), Ο5-Ι1 (ΑΡ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ασθενής: Κ.Β., 48 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Κ.Β. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Ασθενής: Σ.Β., 74 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)

Ασθενής Σ.Β. ένα χρόνο μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4 (ΔΕ)_____________________________________________________________________________________________________________________________

10. Ασθενής: K.A., 50 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική O5-I1

Ασθενής Κ.Α. 4,5 έτη μετά την Δισκοπλαστική O5-I1_____________________________________________________________________________________________________________________________

11. Ασθενής Σ.Ι., 63 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5

Ασθενής Σ.Ι. 14 μήνες μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 (09.11.2017)_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Ασθενής: Β.Ε., 71 ετών
Επέμβαση: Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)

Ασθενής Β.Ε. 1 έτος μετά την Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ) (16.11.2017)_____________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ασθενής: Π.Χ., 54 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7

Ασθενής Π.Χ. 3 έτη μετά την Δισκοπλαστική Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. Ασθενής: Τ.Ε., 64 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4,Ο4-Ο5

Ασθενής Τ.Ε. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4,Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

15. Ασθενής: Β.Α., 36 ετών
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Δισκοπλαστική Θ7-Θ8, Θ8-Θ9

Ασθενής Β.Α. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Δισκοπλαστική Θ7-Θ8, Θ8-Θ9_____________________________________________________________________________________________________________________________

16. Ασθενής: Ε.Δ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5

Ασθενής Ε.Δ. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

17. Ασθενής: Σ.Φ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Ασθενής Σ.Φ. 2 έτη μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5, Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

18. Ασθενής: Χ.Α.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο4-Ο5

Ασθενής Χ.Α. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο4-Ο5_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. Ασθενής: Κ.Θ.
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Ο3-Ο4

Ασθενής Κ.Θ. 1 έτος μετά την Δισκοπλαστική Ο3-Ο4

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική