Είναι μια μικροεπεμβατική τεχνική διασωματικής σπονδυλοδεσίας, η οποία πραγματοποιείται δια μέσω του τρήματος από την μία πλευρά της σπονδυλικής στήλης Με αυτήν την τεχνική χειρουργείται η σπονδυλική στήλη από την μία πλευρά χωρίς να χρειάζεται να γίνει προσπέλαση να ανοιχτεί η σπονδυλική στήλη και μυς και στις δύο πλευρές. Έτσι έχουμε λιγότερες καταστροφές σε οστά, συνδέσμους και μυς της σπονδυλικής στήλης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος νοσηλείας, οι ανάγκες σε μετάγγιση, λιγότερος πόνος και γρηγορότερη αποκατάσταση.

Έχει ένδειξη στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αποσυμπιεστεί η σπονδυλική στήλη προκειμένου να απεγκλωβιστεί το νεύρο ή τα νεύρα που συμπιέζονται από κόκαλα και δίσκο με αποτέλεσμα να λυθεί το πρόβλημα του πόνου στο ένα ή και στα δύο πόδια και με την σταθεροποίηση να σταματήσει ο πόνος της μέσης δηλαδή η οσφυαλγία λόγω της αστάθειας που έχει η σπονδυλική στήλη.


Ασθενής : Γ. Μ.
Επέμβαση : ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο3-Ο4,Ο4-Ο5, TLIF, 2/6/11

Γ. Μ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Γ.Μ. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Ελληνικά English

 

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.