Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης είναι η ανάπτυξη της μικροεπεμβατικής χειρουργικής. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την εκτέλεση επεμβάσεων από πολύ μικρές τομές χωρίς κακώσεις στους μυς και τους ευαίσθητους ιστούς είτε με τη χρήση του ενδοσκοπίου είτε μέσω ειδικών στενών σωλήνων που εισάγονται με ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Η φιλοσοφία που ακολουθούμε είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση. Όπου είναι δυνατό, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε λιγότερο παρεμβατικές τεχνικές για να αποφευχθεί η σπονδυλοδεσία. Έδω βρίσκει την κυριότερη εφαρμογή της η ενδοσκοπική χειρουργική όπου καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση περισσότερων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με τοπική αναισθησία και μέσω μικρής τομής του δέρματος με την βοήθεια του ενδοσκοπίου.

Στις περιπτώσεις που η σπονδυλοδεσία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιούμε τις λιγότερο τραυματικές τεχνικές, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά της με τη χρήση του ρομπότ και των συστημάτων διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. Το spine assist, ένα από τα πιο εξελιγμένα χειρουργικά ρομπότ εγγυάται την ακρίβεια στην τοποθέτηση των σπονδυλικών εμφυτευμάτων και μειώνει τις πιθανότητες επιπλοκών.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και όταν η κλασική «ανοικτή» σπονδυλοδεσία είναι τεχνικά επιτυχημένη, ο ασθενής μπορεί να συνεχίζει να έχει προβλήματα όπως παραμονή του πόνου στη μέση, ελάττωση της δύναμης των μυών της ράχης και αίσθημα κόπωσης ή βάρους στη μέση μετά από κάποια δραστηριότητα. Η αιτία έχει ονομαστεί «νόσος της σπονδυλοδεσίας» και οφείλεται κυρίως στην κάκωση των μυών της πλάτης κατά την χειρουργική επέμβαση. Αποφεύγοντας τις εκτεταμένες τομές, τις αποκολλήσεις των μυών από την σπονδυλική στήλη και την καταστροφή των αγγείων και των νεύρων που τους τροφοδοτούν, μπορούμε να προλάβουμε αυτό το πρόβλημα.

Οι μικρότερες τομές και οι λιγότερες κακώσεις στους ιστούς ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό πόνο και την απώλεια αίματος και εκμηδενίζουν την ανάγκη μετάγγισης. Προσφέρουν ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο (μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 3 ώρες για την ενδοσκοπική χειρουργική και 30 ώρες για την σπονδυλοδεσία), ταχύτερη ανάρρωση και ανώτερο κοσμητικό αποτέλεσμα από πλευράς ουλής.
Ελληνικά English

 

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.