Παραδέιγματα ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών σπονδυλοδεσίας είναι η αξονική διασωματική σπονδυλοδεσία (Axia-LIF) και η πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF), καθώς και η οπίσθια διαδερμική σπονδυλοδεσία. Η αξονική διασωματική σπονδυλοδεσία (Axia-LIF) χρήσιμοποιείται για την αντιμετώπιση του πόνου στη μέση που προκαλείται από εκφύλιση των δίσκων των κατώτερων σπονδυλικών διαστημάτων. Η επέμβαση γίνεται με τομή τριών (3) εκατοστών δίπλα στον κόκκυγα.

Με την ακτινοσκόπηση, ο χειρουργός μπορεί να εισάγει ένα στενό σωλήνα από τον κόκκυγα προς την σπονδυλική στήλη, μέσω του οποίου περνούν ειδικά εργαλεία που καθαρίζουν τον κατεστραμμένο δίσκο. Από τον σωλήνα επίσης περνούν τα υλικά της σπονδυλοδεσίας που βιδώνουν στους σπονδύλους και επαναφέρουν το μεσοσπονδύλιο διάστημα που είχε στενέψει από την εκφύλιση και την καθίζηση του δίσκου. Η επαναφορά του μεσοσπονδυλίου διαστήματος διορθώνει την στένωση των μικρών τρημάτων από τα οποία εξέρχονται οι νευρικές ρίζες για το κάτω άκρο.

Η πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF) εκτελείται μέσω τομής 4 εκατοστών στα πλάγια της κοιλιάς. Τα πλεονεκτήματα της είναι ότι αφενός δεν καταστρέφει τους μύες και τους συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης, αφετέρου αποφεύγει την επαφή με τον σπονδυλικό σωλήνα που περιέχει τις ευαίσθητες νευρικές ρίζες και τον νωτιαίο μυελό. Με την χρήση ειδικής συσκευής νευροπαρακολούθησης αποφεύγονται τα νεύρα που εξέρχονται από την σπονδυλική στήλη. Το σύστημα αυτό προειδοποιεί εγκαίρως τον χειρουργό κάθε φορά που πλησιάζει ένα νεύρο, ώστε να το αποφεύγει. Ο δίσκος που πάσχει αφαιρείται και στην θέση του τοποθετείται ένα ειδικό εμφύτευμα που ανατάσσει το μεσοσπονδύλιο διάστημα που έχει υποστεί καθίζηση ή ολίσθηση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της σπονδυλικής στήλης εκτός από το κατώτερο μεσοσπονδύλιο διάστημα (Ο5-Ι1), όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της αξονικής διασωματικής σπονδυλοδεσίας.

Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι να αποφύγουν τις κακώσεις των μυών και τις αποκολλήσεις των μαλακών μορίων γενικότερα που γίνονται με την κλασική ανοικτή οπίσθια σπονδυλοδεσία και που όπως φαίνεται αποτελούν την αιτία της λεγόμενης “νόσου της σπονδυλοδεσίας”. Η τελευταία εκδηλώνεται με εμμονή του πόνου στην μέση, ελάττωση της δύναμης των μυών της ράχης και αίσθημα κόπωσης ή βάρους στην μέση, που παρατηρείται ακόμα και σε άρτια εκτελεσμένες ανοικτές σπονδυλοδεσίες.

Έτσι με την χρήση των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών σπονδυλοδεσίας, επιτυγχάνεται ελάχιστος χρόνος νοσηλείας (έως 30 ώρες) και ταχύτατη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς. Βλέπουμε πως η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προόδου. Φαίνεται λοιπόν, πως η εποχή που δεκάδες ασθενείς παρέμεναν καθηλωμένοι στο κρεβάτι από τον πόνο της μέσης, λαμβάνοντας σωρούς παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, δέσμιοι του φόβου τους για την “κακόφημη” χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες τεχνικές (διατρηματική δισκοπλαστική (discogel), ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία, κυφοπλαστική- ελαστοπλαστική) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων, και σε αρκετές χωρίς επέμβαση με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (disco gel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mass tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.