Ασθενής: Μ.Π.
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία (TRANS1) O4-O5, O5-I1

Πλήρης κάμψη κορμού 6 εβδομάδες μετεγχειρητικάΑσθενής: ΒΛ.Ν.
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού 6 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: Β.Ν.
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία O4-O5, O5-I1

Πλήρης κάμψη κορμού 6 εβδομάδες μετεγχειρητικάΑσθενής: ΤΖ.Γ.
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού 7 εβδομάδες μετεγχειρητικάΑσθενής: Κ.Κ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O3-O4, O4-O5, O5-I1

Πλήρης κάμψη κορμού 3 έτη μετεγχειρητικάΑσθενής: ΜΠ.Κ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο3 O3-Ο4

Πλήρης κάμψη κορμού 3 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: Κ.Κ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο3-Ο4, O4-Ο5, Ο5-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού 3 έτη μετεγχειρητικάΑσθενής: ΣΚ.ΕΛ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O4-Ο5 Ο5-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού 5 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: ΣΦ.ΕΥΓ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O1-I1

Πλήρης κάμψη κορμού 2 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: Π.ΑΙΚ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O5-I1

Πλήρης κάμψη κορμού 1 μήνα μετεγχειρητικάΑσθενής: Σ.Σ.
Επέμβαση: Αποσυμπίεση - Σταθεροποίηση Ο4-Ο5

Πλήρης κάμψη κορμού 1 έτος μετεγχειρητικάΑσθενής: Π.Μ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O1-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού 1 έτος μετεγχειρητικάΑσθενής: Λ.Σ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O4-Ο5

Πλήρης κάμψη κορμού 2 μήνες μετεγχειρητικά

Ασθενής: Κ.Π.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία O4-O5

Πλήρης κάμψη κορμού 6 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: Κ.Α.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο1-I1

Πλήρης κάμψη κορμούΑσθενής: Κ.Α.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5

Πλήρης κάμψη κορμού 14 μήνες μετεγχειρητικάΑσθενής: Θ.Μ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο1-Ι1

Πλήρης κάμψη κορμού μετεγχειρητικάΑσθενής: Π.Μ.
Επέμβαση: Σπονδυλοδεσία Ο1-Ι1 (Εκτεταμένη Σπονδυλοδεσία όλης της μέσης)

Πλήρης κάμψη κορμού μετεγχειρητικάΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English Albanian Russian
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική