1.Ποιος ο χρόνος νοσηλείας ενός ασθενούς που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο πέντε (5) ημέρες.

2.Πότε επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Μετά από δέκα (10) ημέρες κατά μέσο όρο.

3.Πότε επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Σε τρεις (3) ημέρες κατά μέσο όρο.

4.Πότε επιστρέφει στην εργασία του ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Μετά το δίμηνο, ανάλογα βέβαια με την εργασία (για βαριά σωματική εργασία μετά το εξάμηνο) κατά μέσο όρο.

5.Πότε επιστρέφει στην εργασία του ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Στην περίπτωση αυτή οι χρόνοι μειώνονται κατά το ¼ σε σύγκριση με την ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία δηλαδή επιστρέφει μετά τις δεκαπέντε (15) ημέρες κατά μέσο όρο, ανάλογα βέβαια με την εργασία (για βαριά σωματική εργασία σε ενάμισι (1,5) μήνα κατά μέσο όρο).

6.Τί αίμα απαιτείται για την μετάγγιση ενός ασθενούς σε ανοιχτή-κλασική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο πέντε (5) φιάλες.

7.Τι αίμα απαιτείται για την μετάγγιση ενός ασθενούς σε μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Μηδέν (0) μέχρι μία (1) φιάλη.

8.Πότε περπατάω μέτα την μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία;
Κατά μέσο όρο δύο (2) ώρες μετά το χειρουργείο.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική