Ασθενής : Μ.Π.
Επέμβαση : TRANS 1 O4-O5 O5-I1, 13.07.2015 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (25.08.2015)

Ασθενής : Β.Ν.
Επέμβαση : ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ, 15.06.2015 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (28.07.2015)

Ασθενής : Δ.Π.
Επέμβαση : REVISION ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ, 26.03.2014 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (17.02.2015)

Ασθενής : ΤΖ.Γ.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο4-Ο5 Ο5-Ι1, 03.09.2014 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (21.10.2014)

Ασθενής : Κ.Κ.
Επέμβαση : TLIF O3-O4 O4-O5 O5-I1, 23.08.2011 3 ETΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ (16.10.2014)

Ασθενής : Χ.Ε.
Επέμβαση : TLIF Ο4-Ο5 O5-Ι1, 18.12.2012 2 ΕΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (09.12.2014)

Ασθενής : ΜΠ.Κ.
Επέμβαση : TLIF Ο2-Ο3 O3-Ο4, 16.10.2013 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (11.02.2014)

Ασθενής : Κ.Κ.
Επέμβαση : TLIF Ο3-Ο4 O4-Ο5 Ο5-Ι1, 23.08.2011 2 ΕΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (08.10.2013)

Ασθενής : ΣΚ.ΕΛ.
Επέμβαση : TLIF O4-Ο5 Ο5-Ι1, 21.05.2013 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (31.10.2013)

Ασθενής : ΣΦ.ΕΥΓ.
Επέμβαση : TLIF O1-I1, 27.06.2013 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (27.08.2013)

Ασθενής : Π.ΑΙΚ.
Επέμβαση : TLIF O5-I1, 09.05.2013 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (12.06.2013)

Ασθενής : Σ.Σ.
Επέμβαση : ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο4-Ο5, 23.02.2012 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (06.03.2013)

Ασθενής : Π.Μ.
Επέμβαση : TLIF O2-Ι1 08.03.2012 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (12.11.2012)

Ασθενής : Λ.Σ.
Επέμβαση : TLIF O4-Ο5 15.01.2013 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Ασθενής : Κ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο1-I1 17.06.2011

Ασθενής : Κ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο4-Ο5 19.07.2011

14 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (19.09.2012)

Ασθενής : Θ.Μ.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ Ο1-Ι1 13.03.2012

Ασθενής : Π.Μ.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ (TLIF O1-I1 12.01.2012)

Ασθενής : Μ.Α.
Επέμβαση : ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (TLIF) O4-O5 Ο5-Ι1 17.01.2012

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (18.07.2012)
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική