Την μεγαλύτερη καινοτομία στον τομέα της σπονδυλικής στήλης αποτελεί αναφισβήτητα η ενδοσκοπική χειρουργική, η οποία παγκοσμίως εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερα κέντρα και από το 2010 μέχρι και σήμερα εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα από την ομάδα μας (MISS). Πρόκειται για μέθοδο που εκτελείται με την βοήθεια ειδικής κάμερας, του ενδοσκοπίου που εισάγεται στην πάσχουσα περιοχή μέσω μικρής τομής του δέρματος, επιτρέποντας μεγάλη ποικιλία επεμβάσεων.

Οι εφαρμογές της μεθόδου είναι πάρα πολλές, όπως η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η δισκοπάθεια, η πλάγια στένωση, η στένωση του τρήματος, ο πόνος της αστάθειας, ο πόνος της κύφωσης, και γενικότερα σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, που σαν γενεσιουργό αίτιο έχουν τη βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η εκτέλεση της υπό τοπική αναισθησία, η ελάχιστη κάκωση των ιστών, η απούσια μετάγγισης με αποτέλεσμα την ταχύτατη αποκατάσταση.

Συγκεκριμένα ο ασθενής χειρουργείται, υπό τοπική αναισθησία και σε συνεχή επικοινωνία με το χειρουργό, γεγονός που εκμηδενίζει την πιθανότητα κάκωσης των νεύρων, που αποτελούσε την σοβαρότερη επιπλοκή παλαιότερων τεχνικών. Λόγω της πολύ μικρής τομής, των ελάχιστων κακώσεων των μαλακών μορίων και της μη λήψης αναισθησίας, ο ασθενής δεν χρήζει νοσηλείας και παίρνει εξιτήριο 2-3 ώρες μετά το χειρουργείο. Οι ασθενείς είναι σε θέση να σηκωθούν και να βαδίσουν άμεσα μετεγχειρητικά, ενώ τα συμπτώματά τους υποχωρούν επίσης άμεσα. Είναι σε θέση να επιστρέψουν άμεσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες και μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσουν και αθλητικές δραστηριότητες.

Τέλος, λόγω της μη χρήσης εμφυτευμάτων και του μηδενικού χρόνου νοσηλείας, το κόστος της επέμβασης είναι περιορισμένο, τόσο για τον ασθενή όσο και για τα ταμεία. Η απλότητα και η ασφάλεια που προσφέρει η ενδοσκοπική χειρουργική έχει περιορίσει παγκοσμίως τις ενδείξεις της ανοικτής χειρουργικής καθώς και τις ενδείξεις της σπονδυλοδεσίας.

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English Albanian Russian
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική