Ασθενής Π.Δ.
Επέμβαση: Ενδοσκοπική Τρηματεκτομή Δισκεκτομή Ο5-Ι1 άμφω

Ασθενής Π.Δ. 15 ημέρες μετά την Ενδοσκοπική Τρηματεκτομή Δισκεκτομή Ο5-Ι1 άμφω

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική