1.Ποιά είναι τα είδη των μικροεπεμβατικών σπονδυλοδεσιών (MISS);
α) Η εντελώς πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF)
β) Η παρακοκκυγική διασωματική σπονδυλοδεσία (AXIALIF).

2.Τί είναι η εντελώς πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF);
Είναι η σπονδυλοδεσία που γίνεται από μια τομή 3 cm από το πλάι του κορμού χωρίς να έρχεται σε επαφή καθόλου με τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης.

3.Τί είναι παρκοκκυγική διασωματική (AXIALIF);
Είναι η σπονδυλοδεσία που γίνεται με μια τομή επίσης 3 cm δίπλα από τον κόκκυγα.

4.Σε ποια επίπεδα της σπονδυλικής στήλης μπορούν να εφαρμοστούν η πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF) και η παρακοκκυγική διασωματική σπονδυλοδεσία (AXIALIF);
Σε ολη την οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και την θωρακική.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική