1. Ασθενής: Μ.Π., 35 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΜΦΩ) και οσφυοισχιαλγία (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6 και Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1

MRI προεγχειρητικά

Δισκοπλαστική Αυχένα

MRI μετεγχειρητικά (1,5 έτος)

Δισκοπλαστική Αυχένα

Ασθενής Μ.Π. 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6 και 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής: Τ.Θ., 40 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7

MRI προεγχειρητικά

Δισκοπλαστική Αυχένα

MRI μετεγχειρητικά (3 μήνες)

Δισκοπλαστική Αυχένα

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Γ.Π., 47 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)

Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α6-Α7

Ασθενής Γ.Π. 1 ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7 (16.11.2017)Ασθενής Γ.Π. 3 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α6-Α7____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Ξ.Μ., 71 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7

Βελτίωση Ασθενούς 90%

Ασθενής Ξ.Μ. προεγχειρητικάΑσθενής Ξ.Μ. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6, Α6-Α7_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: A.E.,32 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5 - Α6

Ασθενής: A.E. μία ημέρα μετά την Δισκοπλαστική Α5 - Α6_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: A.Κ., 31 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΡ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5 - Α6

Βελτίωση Ασθενούς 90%

Ασθενής Α.Κ. 5 μήνες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής: Β.Μ., 54 ετών με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΔΕ)
Επέμβαση: Δισκοπλαστική Α5-Α6

Βελτίωση Ασθενούς 80%

Ασθενής Β.Μ. 7 εβδομάδες μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική