1. Ασθενής: Ξ.Θ. , 42 ετών με οσφυοιασχιαλγία (ΔΕ)
Επέμβαση: Διαδερμική (κλειστή) ανάταξη σπονδυλολίσθησης Ο5-Ι1

Άμεση ανακούφιση - εξιτήριο το πρώτο 24ωρο

Ασθενής Ξ.Θ. πριν την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1 (21.11.2016)

Ασθενής Ξ.Θ. μία ημέρα μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1 (21.11.2016)
Εξιτήριο

Ασθενής Ξ.Θ. 9 μήνες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1


____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής: Θ.Κ. 77 ετών με οσφυαλγία
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1

Ασθενής Θ.Κ. μία ημέρα μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1Ασθενής Θ.Κ. 15 ημέρες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Μ.Π., 35 ετών με οσφυοισχιαλγία (ΑΡ) και αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΜΦΩ)
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 και Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Μ.Π. 6 εβδομάδες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία(TRANS 1) O4-O5, O5-I

Ασθενής Μ.Π. 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 και 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ασθενής: Χ.Ζ., 59 ετών με κάταγμα Θ12
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Θ11-Ο1

Ασθενής Χ.Ζ. 8 εβδομάδες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Θ11-Ο1_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής Γ.Ε., 75 ετών με οσφυαλγία
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4

Ασθενής Γ.Ε. πριν την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4Ασθενής Γ.Ε. 1 ημέρα μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4Ασθενής Γ.Ε. 48 ώρες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής: Ζ.Α., 44 ετών με χρόνια οσφυαλγία και σπονδυλολίσθηση Ο5-Ι1

Επέμβαση: Διαδερμική παρακοκκυγική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1

Άμεση ανακόυφιση, περπάτημα, εξιτήριο σε 24 ώρεςΑσθενής Ζ.Α. 2 έτη μετά την Διαδερμική παρακοκκυγική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Aσθενής: L.P., 54 ετών με οσφυοϊσχιαλγία ΔΕ, Drop Foot ΔΕ και δύο προηγηθείσες επεμβάσεις Δισκεκτομής και Δισκεκτομής - Πεταλεκτομής
Επέμβαση: Διαδερμική αναίμακτη Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 σε συνδυασμό με Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 ΔΕ

Aσθενής L.P. πριν την Διαδερμική αναίμακτη Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 σε συνδυασμό με Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)Aσθενής L.P. 2 εβδομάδες μετά την Διαδερμική αναίμακτη Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 σε συνδυασμό με Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 (ΔΕ)ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελληνικά English

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική