1. Ασθενής: Μ.Π., 35 ετών με οσφυοισχιαλγία(ΑΡ) και αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο (ΑΜΦΩ)
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 και Δισκοπλαστική Α5-Α6

Ασθενής Μ.Π. 2 έτη μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 και 1,5 έτος μετά την Δισκοπλαστική Α5-Α6____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ασθενής: Θ.Κ. 77 ετών με οσφυαλγία
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1

Ασθενής Θ.Κ. μία ημέρα μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1Ασθενής Θ.Κ. 15 ημέρες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ασθενής Γ.Ε., 75 ετών με οσφυαλγία
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4

Ασθενής Γ.Ε. πριν την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4Ασθενής Γ.Ε. 1 ημέρα μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4Ασθενής Γ.Ε. 48 ώρες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο2-Ο4____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ασθενής: Χ.Ζ., 59 ετών
Επέμβαση: Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Θ11-Ο1

Ασθενής Χ.Ζ. 8 εβδομάδες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Θ11-Ο1_____________________________________________________________________________________________________________________________


Διαδερμική (κλειστή) ανάταξη σπονδυλολίσθησης σε ασθενή 42 ετών με οσφυοιασχιαλγία ΔΕ.
Άμεση ανακούφιση εξιτήριο το πρώτο 24ωρο.

4. Ξ.Θ. Ασθενής 42 ετών με οσφυοισχιαλγία ΔΕ Ο5-Ι1
Πριν την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία (21.11.2016)


Μετεγχειρητικά την επόμενη μέρα (22.11.2016)
Εξιτήριο

Ασθενής Ξ.Θ. 9 μήνες μετά την Διαδερμική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1


_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ασθενής: Ζ. Α., 44 ετών

Επέμβαση: Διαδερμική παρακοκκυγική Σπονδυλοδεσία Ο5-Ι1

Άμεση ανακόυφιση, περπάτημα, εξιτήριο σε 24 ώρεςΣυνέντευξη ασθενούς 2 χρόνια μετεγχειρητικά_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ασθενής : Μ.Π., 34 ετών
Επέμβαση : Διαδερμική Σπονδυλοδεσία (TRANS 1) O4-O5, O5-I1

Πλήρης κάμψη κορμούΣυνέντευξη 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ασθενής : Β.Ν.
Επέμβαση : ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ O4-O5 O5-I1 - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΜΨΗ ΚΟΡΜΟΥ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Aσθενής L.P., 54 ετών με οσφυοϊσχιαλγία ΔΕ, Drop Foot ΔΕ και δύο προηγηθείσες επεμβάσεις Δισκεκτομής και Δισκεκτομής - Πεταλεκτομής

Aσθενής L.P.πριν την Διαδερμική αναίμακτη Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 σε συνδυασμό με Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 ΔΕAσθενής L.P. 2 εβδομάδες μετά την Διαδερμική αναίμακτη Σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 σε συνδυασμό με Διατρηματική Δισκοπλαστική Ο4-Ο5 ΔΕΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική