1.Μπορεί με την ενδοσκοπική χειρουργική να αντιμετωπισθεί η αστάθεια της σπονδυλικής στήλης;
Βεβαίως μπορεί να αντιμετωπισθεί το σύμπτωμα της αστάθειας της σπονδυλικής στήλης, που είναι ο πόνος, με απονεύρωση και με ενδοδισκική θεραπεία.

2.Μπορεί να αποφευχθεί μια σπονδυλοδεσία με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Και βέβαια με την ενδοσκοπική χειρουργική δίνουμε λύσεις σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις που για να λύσουμε το πρόβλημα θα έπρεπε να υποβληθεί ο ασθενής σε τέτοια επέμβαση, ούτως ώστε μετά θα έπρεπε να υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία λόγω της αστάθειας που θα χε δημιουργηθεί.

3.Μπορεί να αντιμετωπισθεί η σκολίωση με την ενδοσκοπική χειρουργική;
Όχι και δεν είναι η μόνη πάθηση της σπονδυλικής στήλης που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά. Άλλες τέτοιου είδους παθήσεις που δεν αντιμετωπίζονται δηλαδή ενδοσκοπικά είναι τα κατάγματα, οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης, μεγάλες στενώσεις κτλ.

4.Έχουν μειωθεί οι σπονδυλοδεσίες λόγω της ενδοσκοπικής χειρουργικής;
Βεβαίως και έχουν μειωθεί οι σπονδυλοδεσίες και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης της ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Ελληνικά English
γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική